Bannerbilde

Merking

Rør

ig-rør merkes: BASAL ig
Rør med løs pakning merkes: BASAL.

MERK! Rør med usymmetrisk armering:
Betongrør med armering som ikke er symmetrisk* er merket med «OPP,» samt en blå strek innvendig og utvendig i muffen. Ved montasje skal denne merkingen orienteres opp. Legges rørene feil, vil effekten av armeringen bli redusert, med påfølgende fare for belastningsskader.

Rør DN ≥ 1200 vil normalt alltid ha asymmetrisk armering. Mindre dimensjoner kan også ha denne type armering.


For større rør benyttes ovalarmering eller enkeltarmering med bøyle, eventuelt dobbeltarmering med korde. Orienteres røret for eksempel 90 grader forskjellig fra forutsetningen, vil armeringen i verste fall miste sin funksjon.


Kummer

ig-kum merkes: BASAL ig. Kum med løs pakning merkes: BASAL.

Eksempel på merking av kumring.

Merk: Rør som ikke er T-merket, samt rør med større overdekning enn 5-6 meter og DN>1600, har ikke CE-merke.

Kummer som ikke er T-merket samt kummer DN>1200 er ikke CE-merket.