Bannerbilde

Stigerørskummer, funksjon og montasje

Stigerørskummen fra Skjæveland benyttes i forbindelse med oppføring av stakerør for spylekummer, og konsentrasjon av stikkledninger.

Avlastningsplaten legges på et komprimert fundament. På avlastningsplaten settes så en justeringsring i ønsket høyde. For avslutning i terrenget kan en benytte støpejernslokk eller betonglokk.

Avlastningsplaten produseres som hel eller delt løsning, og det benyttes ordinære justeringsringer i ønsket høyde.