Bannerbilde

Storm Aqua: Et kompetansesenter for overvannsløsninger

Storm Aqua: Et kompetansesenter for overvannsløsninger

Storm Aqua AS er et nytt selskap i Skjæveland gruppen. Sammen kan de tre selskapene Storm Aqua, Multiblokk og Skjæveland Cementstøperi nå levere komplette system for overvannshåndtering.

Tekst: Inger Anita Merkesdal n   Oppdatert:  16 juni 2015

Adressen til Storm Aquas hjemmeside er: stormaqua.no

Klimaendringer fører til mer nedbør og hyppigere tilfeller av ekstremvær. Store mengder overvann skal håndteres. Nye krav og reguleringer presser seg frem. Hvilke mulige løsninger finnes og hvordan fungerer de i praksis?

Storm Aqua AS er etablert for å kunne gi svar på disse utfordringene. De tre selskapene i Skjæveland gruppen kan nå sammen levere komplette system for overvannshåndtering. Det er Multiblokk AS som blant annet produserer permeabelt dekke, Skjæveland Cementstøperi AS som blant annet produserer infiltrasjonskummer og fordrøyningsmagasin samt Storm Aqua AS som leverer kompetansetjenester.

Storm Aqua AS har en visjon om å bli et viktig kompetanseselskap for praktiske overvannsløsninger og konsentrerer seg om følgende fire områder:?

Prosjekter for håndtering av overvann. Vi bidrar med konseptløsninger som tilfredsstiller kravspesifikasjoner og som ivaretar funksjoner på lang sikt.

Forsknings og utviklingsprosjekter. Vi deltar i utviklingen av nye og innovative produkter, tjenester og prosesser.

Måleprosjekter. Vi kan instrumentere, måle og dokumentere virkningen av overvannsløsninger og sammenligne disse med før-situasjonen.

Kompetanseheving. Vi bidrar til en generell økning av kompetansenivået innen overvannshåndtering for å stimulere til bedre utnyttelse av muligheter.

Det er investert rundt 5 millioner kroner i et test- og demonstrasjonsfelt på tomten til Multiblokk AS på Ganddal utenfor Sandnes. Det tjener fire formål:

Å måle, dokumentere og presentere infiltrasjonsparametre for permeable dekker og infiltrasjonskummer og rør.

Å demonstrere at et areal kan opparbeides uten avrenning av overvann.

Å forberede grunnlaget for strengere fremtidige krav til lokal overvannsdisponering.

Å bygge et testanlegg for nye fremtidige produkter og tjenester for lokal overvannsdisponering.