Bannerbilde

Urbane tak blir attraktive uterom

Urbane tak blir attraktive uterom

Fordrøyende areal reduserer flomproblemene i byene. Utfordringen er at byene våre blir stadig mer kompakte, vi har få ledige flater igjen. Løsningen kan ligge på taket. Urbane Uterom søker bygg for pilotprosjekt.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  16 oktober 2017

Så sant det gjøres riktig, er det fullt mulig å bygge takhager og –terrasser som fordrøyer nedbør. Da vil en ikke bare bidra til å redusere flomfaren, en vil også skape attraktive uterom som hever byggets verdi. Oppholdsareal på taket kan kompensere for uterom på bakken, og gi høyere arealutnyttelse. På samme måte kan håndtering av overvann på taket erstatte andre investeringer i overvannshåndtering.

Oppholdsareal på tak, eller Urbane Uterom, hever trivselen og tar samtidig i bruk et ellers unyttig areal.

Økonomisk uttelling

Uterom øker trivselen, gir høyere attraktivitet og høyere utleie- og salgspriser. Fordrøyende uterom på taket forlenger levetiden på takmembranen, har temperaturdempende effekt og reduserer følgelig energiutgiftene. Levende uterom redusere svevestøvet og øker det biologiske mangfoldet. Her foreligger det betydelige muligheter for byggherrer og produsenter. Derfor har de tre leverandørene Leca, Bergknapp og Multiblokk etablert «Urbane uterom.»

Innovativ takløsning

Selskapene har utviklet en effektiv løsning for fordrøyende tak. Denne er basert på løs Leca, som En prinsippskisse for fordrøyende tak basert på løs Leca, permeabel belegningsstein fra Multiblokk og sedum. er dekket med et grønt dekke, gjerne av sedum. Dette er planter som har en egen evne til å magasinere regnvann. Flaten kan også dekkes av et permeabelt belegg eller en kombinasjon av planter og permeabelt belegg. Regnvannet lagres primært i den knuste Lecaen, og slippes langsomt ut til avløpet. Det er utviklet en svært lett prototype permeabel belegningsstein, til bruk på fordrøyende uterom på tak.


Produsenter søker piloter

Nå etterlyser Urbane Uterom bygg.  – Vi vet at løsningen virker, men trenger flere prosjekter. For å komme i dialog med byggherrer og andre, som har interesse for innovasjon og fristes av muligheten til å delta i pilotprosjekt, har vi fellesstand på Bygg Reis Deg, forklarer Rune Egeland, daglig leder hos Multiblokk.