Bannerbilde

Vi presenterte bærekraftig LOD

Vi presenterte bærekraftig LOD

«Ha ditt på det tørre. Besøk oss på Bygg Reis Deg» var oppfordring fra Skjæveland Gruppen i forbindelse med messen på Lillestrøm forleden.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  23 oktober 2019

Vann var det bærende elementet i fellesstanden Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua arrangerte i samarbeid med Bergknapp.

«Ha ditt på det tørre» har dobbel betydning. Utbyggere, konsulenter og andre aktører må oppfylle strengere myndighetskrav knyttet til overvannshåndtering. Samtidig er flom- og skadeforebygging stadig mer aktuelt, fordi vi får et våtere og villere vær.

– Tidligere var nedbør noe VA-ingeniørene holde på litt uforstyrret under bakken. Problemet nå er at det er ikke plass lengre under bakken, derfor tvinger dette seg opp til overflaten. Da er det ikke lengre bare VA-ingeniøren som arbeider med overvann. Det er arkitekten, planleggeren, landskapsarkitekten og mange flere.

Dette forklarer Kim Paus, som er vann- og avløpsingeniør i Asplan Viak, i en film som ble vist på fellesstanden.

I Skjæveland Gruppen arbeider vi frem bærekraftige, systembaserte løsninger. Vi har flyttet oppmerksomheten fra grøfter, rør og kummer til øyeblikket hvor vannet lander på taket. Så følger vi dråpen til den er infiltrert i grunnen eller ledet til resipient.

Ved å reetablere uterom på tak reduseres fotavtrykket som skjer ved utbygging. Samtidig vil uterom på tak, det vi kaller Urbane uterom, med grøntanlegg, gangstier, lekeplasser og oppholdsareal, heve kvaliteten på bygget  og inngå i en helhetlig løsning for lokal overvannsdisponering.

Er du forberedt på klimaendringer? Rune Egeland, daglig leder i Multiblokk, beskriver muligheter for lokal infiltrasjon for en av gjestene på standen på Bygg Reis Deg i oktober.

Fra et av sedumtakene Bergknapp har levert produseres honning. Julie Trommald, prosjektingeniør hos Bergknapp AS, merket nydelige honningglass på standen.Leca Norge viste blant annet frem Urbane uterom på Bygg Reis Deg 2019.


Vårt mål med standen var å vise mulighetene fra dråpen lander på taket, til den er infiltrert i grunnen.


Riktig overvannsdisponering øker kvaliteten på området, gir økt biologisk mangfold og muligheten for å gjenbruke vann som en ressurs. Derfor arbeider vi frem bærekraftige løsninger.