Bannerbilde

Flexi

En utsparing på 5 x 5 cm i det ene hjørnet åpner for både god drenering og spennende dekormuligheter. Utsparingene kan legges mot hverandre slik at de danner ruter på 10 x 10 cm, som igjen kan fylles med smågatestein i granitt, pyntesingel, småsingel eller gress.