Bannerbilde

Multiloc-leveranse til Stangeland Maskin

Multiloc-leveranse til Stangeland Maskin

Stangeland Maskin har tradisjon for å bygge stort og skikkelig. Bli med på besøk til deres eget nye lager.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Det rektangulære arealet, dekket med industristeinen Multiloc fra Multiblokk, ligger bak hovedbyggene på Soma. Lintho Steinmiljø har maskinlagt belegningssteinen av betong. Etter fem ukers arbeid er de i innspurten av fugingen. Opprinnelig lå en gammel fotballbane her.

– Det er da blitt fint?
– Ja veldig fint, og solid! svarer Stangeland Maskins prosjektleder Sigbjørn Tveiten.

Det er dimensjoner over Multiloc-dekket hos Stangeland Maskin.Stangeland Maskin valgte Multiloc 10 cm til sitt eget lager på Soma.


Arealet er 14 200 kvadratmeter, av disse er 6000 kvadratmeter under tak. Her kommer også 19 store industriporter.

– Vi har mye å lagre, forteller han med et smil, mens vi betrakter dimensjonene.

Området skal blant annet avlaste en eldre lagerhall. Her kommer traktorer, veiskraper og utstyr for vintervedlikehold.

– Vi kommer også til lagre nye varer her, og så blir det litt museum. Egentlig har vi bare muligheter, sier han begeistret.

– Men fotballspilling har dere sluttet med?
– Ja, banen er vekk, svarer Tveiten og humrer.

Stangeland Maskins prosjektleder Sigbjørn Tveiten sammen med Maciej Lomasko fra Lintho Steinmiljø.

Godt og solid

Lageret har høge murvegger på tre av fire sider. Det er senket i terrenget, for å ruve så lite som mulig.

– Hvorfor dekket av betongstein?
– Alternativet er asfalt. Her skal vi belte med maskiner. Dette handler om betongens slitestyrke. Betongbelegget er også finere rent visuelt. Det er noe mer kostbart enn asfalt, men opp imot vårt behov og slitestyrken på dekket, var det ikke tvil, svarer han.

Så føyer han til:
– Det handler også om gode relasjoner med dere hos Multiblokk. Det er det samme med Lintho, som vi har hatt et godt samarbeid med over lang tid. Når vi skulle i gang med så store arealer som dette, ble det riktig å ikke gå på det selv, men overlate jobben til Lintho Steinmiljø.

– Hvordan har arbeidet gått?
– Lintho har som vanlig gjort en god jobb, de er tilpasningsdyktige og flinke. Også leveransen av industristein fra Multiblokk har gått på skinner, svarer Stangeland Maskins prosjektleder Sigbjørn Tveiten.

Vi ønsker Stangeland Maskin lykke til videre. Målet var å komme i hus før jul. Det klarte de.

Lintho Steinmiljø i innspurten med å fuge den siste biten av industristeinen Multiloc hos Stangeland Maskin på Soma.