Bannerbilde

Betongstein for krevende dekker

Betongstein for krevende dekker

Belegningsstein og heller har egenskaper som gjør den velegnet i tungindustrien, terminaler og godshåndtering, forretningsbygg, parkeringsanlegg, havnearealer, vei, forsvarsbygg og flyplasser.

På disse sidene (se stolpen til venstre) har vi samlet artikler om belegningsstein og heller brukt på krevende arealer.

  • belegningsstein har langt bedre bæreevne og lastfordeling enn asfalt
  • har høyere slitasjemotstand
  • har bedre låsing/stabilitet og tåler store vridningslaster
  • har så og si ingen vedlikeholdskostnad og god drenasje
  • har høy miljøprofil og kan benyttes på nytt
  • er motstandsdyktig mot bensin, olje, salt og frost

ViaNova har utarbeidet en analyse av kostnader knyttet til et dekke i belegningsstein kontra et dekke i asfalt for et konkret prosjekt. Analysen viser at et dekke i belegningsstein har lavere investeringskostnad og lavere levetidskostnad enn et dekke med forsterket asfalt.