Bannerbilde

Gangbanefornying på Figgjo

Gangbanefornying på Figgjo

Bildene er fra uteområdet ved Figgjohallen.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Hallen er har stått i noen år. I forbindelse med byggingen av ny skole på Figgjo, ble området oppgradert. Se så fint alt ble!

Bildet er tatt mot Figgjoelven og den nye skolen. Uteområdet ved hallen ble oppgradert med Gangbaneheller våren 2019.

Det er Stangeland Maskin som hadde ansvaret for grunnarbeidet og utendørsarealet.

Tidligere lå det kjøresterk belegningsstein i fiskebeinsmønster utenfor Figgjohallen. Nå er disse erstattet med Gangbaneheller fra Multiblokk. Samtidig er trafikksikkerheten hevet med et avstigningsfelt og ledeheller.

På dekket er overvannet ivaretatt med et ca. 20 meter langt strekk slisserenner fra Skjæveland. Det er såpass mye sand under hellene, at rennen er hevet med 20 cm høy slisseforhøyer. Det er også lagt et større areal Gangbaneheller utenfor skolen, som var innflytningsklar høsten 2019.

Parkeringsplassen til Figgjohallen utgjør også blir parkeringsplassen til skolen, og over Figgjoelva er det bygget en bru.Det er gartneravdelingen til Stangeland Maskin som gjorde jobben.

– Arbeidet gikk greit, forteller Geir Åge Liland, som er driftsingeniør i gartneravdelingen.

Det tar noe tid å legge så store heller. Gartneravdelingen erfarte at det var viktig å være grundig og å få til å legge store seksjoner i kantene, og heller ta kappingen på innsiden. På den måten kan en stedstilpasse hellene, samtidig som en unngår smale fliser og ujevne avslutninger i ytterkantene.

Gangbanehellene er lagt i et mønster ved hallen og et annet ved skolen, men mange av de samme dimensjonene er benyttet begge steder. Tilbakemeldingen fra gartneravdelingen hos Stangeland Maskin AS er at dekket virket veldig stødig og godt. For vår del gratulerer vi entreprenøren med fint utført arbeid.

Her finner du eventuelt mer informasjon om Gangbaneheller. Slisserenner og slisseforhøyer finner du her.