Bannerbilde

Trygg stabling av borerør!

Trygg stabling av borerør!

NorSea AS på Tananger ivaretar store verdier på vegne av andre. Betongelementet "Pipe Cradle Fundament" fra Multiblokk er blitt en trygg og stabil løsning for stabling av borerør på ”yarden”.

På NorSeas base på Tananger i Sola kommune lagres i dag ca. 15 000 tonn borerør. Baseområdet kalles for ”yarden” og er 40 mål. Rørene som ligger der, er det andre som eier.
– Borerørene vi håndterer kommer i hovedsak fra to leverandører. Vi forvalter rørene på vegne av operatørene/leverandørene. Så ligger rørene her hos oss til de fraktes ut i Nordsjøen, forklarer Roy Marthinsen, leder av OCTG-avdelingen hos NorSea.

OCTG står for øvrig for Oil Country Tubular Goods.

Pipe Cradle Fundament gir trygg og stabil lagring. Det tar to mann om lag fire timer å stable opp en rack.Det koster om lag 50 millioner dollar å bore en brønn i Nordsjøen. En plattform koster om lag 1 million dollar per døgn. Med slike summer blir ingenting overlatt til tilfeldighetene. Når brønner bores er prosessen planlagt på minuttet og til siste detalj. Derfor stables borerørene på fraktebåten i et bestemt system, slik at de kan heises om bord på plattformen i den rekkefølgen de skal brukes.


ØNSKET FLEKSIBILITET OG SIKKERHET
– Vår oppgave er å få inn og å ivareta borerørene til de skal offshore, forklarer Viggo Samuelsen, Operations manager i NorSea AS.
Borerørene som ligger lagret må ikke under noen omstendighet kunne komme i bevegelse. Det er 400 tonn per rack. Hver rad av betongfundament bærer 200 tonn. Det ville vært katastrofalt om noe slikt begynte å rulle. Tidligere lå borerørene på fundament av stål. Opprinnelig brukte de trestokker.
– Sikkerheten er det viktigste på yarden, i tillegg er vi opptatt av fleksibilitet. Det manglet vi med stålfundamentene. De er 12 meter lange. Skulle vi endre lengden, for å ha en smalere rørstabel, måtte vi kappe stålet og da har du kortet fundamentet inn for alltid. Derfor ønsket vi å finne et produkt som var mer velegnet enn stål, forklarer Samuelsen. Pipe Cradle-fundamentene har not- og fjæravslutning i endene, og er en meter lange.Multiblokk har levert 3000 elementer av Pipe Cradle Fundament til NorSea på Tananger til nå.


Fra venstre Viggo Samuelsen, Operations manager i NorSea AS og Roy Marthinsen, leder av OCTG-avdelingen hos NorSea.ENKELT OG TRYGT
NorSea kontaktet sin leverandør Presserv AS og spurte om de syntes det var interessant å bli med på å finne en løsning. Det syntes Presserv det var.
– Vi reiste blant annet til Nederland og så på hva de gjør der. De bruker også betong, men fundamentene deres er ikke så kule som de vi har! forteller Roy Marthinsen.
Presserv på sin side kontaktet Multiblokk, og løsningen er kort fortalt Pipe Cradle  Fundamentet. Betongfundamenene er 1 meter lange, med not- og fjærforbindelse i endene. På undersiden er det spor som benyttes når fundamentene løftes og håndteres av gaffeltruck. Sporene er også utformet slik at de passer til en L-formet stålrygg som benyttes for å støtte rør-stablene i endene. Stålryggen går to meter inn under Pipe Cradle Fundamentet. Elementene legges etter hverandre i rekke, er enkle å håndtere, varige og sterke.

VEKKER BEGEISTRING
– Pipe Cradle Fundamentet er et fleksibelt produkt som ivaretar sikkerheten og samtidig gir fleksibel utnyttelse av området. Kundene våre er også meget fornøyde når de kommer inn og ser hvor ryddig og trygt dette er, understreker Viggo Samuelsen.
Er det ingen ulemper med løsningen?
– Betongen kan skades, men det kan stål også. Hvis vi er uheldige og slår av en bit av ett betongfundament, så har vi bare ødelagt en meter betong fremfor 12 meter stål, svarer han.
Det er allerede andre som har vært på området for å se på betongfundamentene.
– Nå skal vi bruke opp de fundamentene vi har på de andre basene våre. Når det er gjort ser vi for oss at vi kjøper betongfundament fremfor stål, legger Viggo Samuelsen til.


Fakta borerør:

  • Borerør er foringsrør som benyttes til forskaling på lete- og produksjonsbrønner, blant annet i Nordsjøen. Borerørene er i ulik tykkelse. Først settes det ned rør i stor dimensjon, så går en over til mindre dimensjoner etter hvert.
  • Borerørene produseres i Sør-Amerika og Japan, og fraktes til Europa for videreforedling. Her varmes rørene opp, strekkes, kappes til riktig lengde og gjenges. Borerørene er sømløse opp til 14 toms rør. De lages i realiteten som gedigne sugerør.
  • Det går gjerne 6000 meter borerør til en brønn. Operatørselskapene planlegger med om lag 200 nye brønner de nesten 10 årene.
 Den L-formede stålavslutningen stikkes inn i sporet på undersiden av betongfundamentene. L-avslutningen støtter opp rørstablene og går to meter inn under fundamentene.