Bannerbilde

Tolv mål effektiv drenering

Tolv mål effektiv drenering

Som landets første valgte Aker Solutions valgt å legge Multiloc dren våren 2013. Regnvannet som treffer industriarealet renner rett ned.

Tekst: Inger Anita Merkesdal  
Produkter i denne artikkelen:   Multiloc Dren, 10 cm

Da offshoregiganten Aker Solutions avdeling i Egersund trengte mer utendørs industriareal, valgte de å  fjerne et fjell, fylle masse i fjorden og etablere et nytt areal på om lag 12 000 kvadratmeter bak bygget sitt. Dekket blir utsatt for til dels meget røff behandling, og må være flatt for å oppfylle behovet om plan oppstillingsplass.

Multiloc dren er industristeinen som oppfyller kravene. I tillegg er industristeinen utformet slik at den drenerer overflatevann rett ned i bakken. Derfor forsvinner regnvannet fra overflaten selv om industriarealet er flatt.


Fra arbeidet med å legge Multiloc Dren på 12 mål hos Aker i Egersund.

Bertelsen & Garpestad AS hadde totalentreprise på prosjektet, s
om ble ledet av Knut Henning
Nærem.
I beg

ynnelsen av oktober 2012 begynte arbeiderne med skoging og avdekking av fjell. I midten av april våren etter, var området klart.

Bertelsen & Garpestad AS har sprengt vekk om lag 50 000 kubikkmeter fjell. En liten del er benyttet på området. Noe er fylt i sjøen, mens noe er blitt knust til pukk på området. Resten har entreprenøren kjørt vekk. Knut Henning Nærem beskriver arbeidet som ”Et ganske travelt prosjekt”. Det har vært trangt og fjellet var dårlig.
FONØYD KUNDE
Skjæveland Cementstøperi  leverte slisserenner, kummer og rør. Multiblokk produserte og leverte industristeinen Multiloc dren, som ble maskinlagt av  Lintho Steinmiljø AS.
– Er dere fornøyd?
– Det er vi. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Aker Solutions både når det gjelder selve arbeidet og når det gjelder HMS-en. Også entreprenørens representant er fornøyd:
– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Aker Solutions, Multiblokk, Skjæveland Cementstøperi og Lintho Steinmiljø, forteller Knut Henning Nærem.
MEGET BRA
– I Norge er dette det første prosjektet av dette slaget, men vi har godt tro på denne steinen. Multiloc Dren er fuget med 2,5 mm stein for dreneringens skyld. Det ser veldig greit ut og permeable dekker er mye brukt ellers i verden, sier han.
Dette var første gangen Lintho Steinmiljø AS la  Multiloc Dren, men også de hadde bare gode ord å komme med.
– Steinen er like effektiv og enkel å legge som ordinær industristein. Den er rett og slett og grei å jobbe med. Erfaringen fra prosjektet er at fugeprosessen blir noe annerledes. Det er  litt mer omstendig når vi bruker drenerende fugesand, men dette gikk riktig godt. Når også Aker Solutions er kjempefornøyd, så er alt bare bra, nesten stråler daglig leder Stina Lintho ved Lintho Steinmiljø AS.

Bertelsen & GArpestad hadde ansvaret for opparbeidingen av tomten, og monterte blandt annet slisserennene fra Skjæveland Cementstøperi.
Til prosjektet har Multiblokk levert 12000 kvadratmeter industristein av typen Multiloc Dren. Skjæveland Cementstøperi har levert ca. 200 meter slisserenner med slisseforhøyer, samt underliggende sandfangkum.


Multiloc dren på 12 mål hos Aker i Egersund.