Bannerbilde

Bevisst bruk av belegg

Bevisst bruk av belegg

På Lurahammeren ligger et nytt boligkompleks lunt og skjermet, og samtidig solrikt og sentralt. På vest-siden av den interne vegen ligger nye småhus på rekke og rad, med en lekeplass midt innimellom.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Inne på feltet er større leilighetsbygg med fint opparbeidet fellesområde, og en fjellrygg mot øst.

Veidekke har stått for hele utbyggingen. Stangeland Maskin AS har hatt grunnarbeidene, inkludert utendørsanlegg og i dette tilfelle også fjellsikringen.

Vi besøker området på grunn av dekket. Den beviste bruken av belegningsstein og heller binder sammen arealet, samtidig som det gir variasjon.

På rekke og rad ligger småhusene, ens dekke i gårdsplassene forebygger visuell støy.Tromlet Multimix er en lun, litt hjemmekoselig betongstein fra Multiblokk.


I gårdsrommene har Stangeland Maskins gartneravdeling lagt tromlet Gråmix fra Multiblokk. Tromlet Multimix er lagt på alle gang-arealene, og passer utmerket til det røffe fjellet i bakgrunnen.

Samme betongsteinen er benyttet i gangarealer ved leilighetsbyggene. I oppholds- og fellesarealene ligger betongheller. Variasjonen er fin.

Et helt likt dekke kunne ha blitt ensformig her. Nå binder utegulvet arealene sammen, samtidig som de ulike produktene markerer ulike soner.

Belegningssteinen markerer også tydelig forskjellen mellom gang- og kjøreareal.


Det store utegulvet på fellesarealet er dekket med heller, og har et staselig preg. På gang- og sykkelarealene ved byggene ligger den tradisjonelle belegningssteinen Multimix fra Multiblokk.
Formatet på belegningssteinen gjør den velegnet til gangstien i bue.Materialvalget forener gammelt og nytt på en fin måte.