Bannerbilde

Belegningsstein mot regnvann

Belegningsstein mot regnvann

Multiblokks belegningsstein Plaza har en form som gjør at regn- og smeltevann renner ned i fugene mellom steinene. Plaza er en permeabel belegningsstein som er utformet for å drenere ned vann som ellers kan skape problemer.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Plaza

I innkjørselen, på gårdsplassen, i gangstier og terrassen kan det samle seg regnvann. Regelen er i hovedsak at dekker skal ha fall fra huset for å forebygge at vann renner inn mot grunnmuren. Men det kan jo være andre områder i hagen hvor vannet samler seg og skaper problemer.

En løsning kan være å bygge om området slik at det dannes fall. Et vel så godt alternativ er å legge det som heter "permeabel belegningsstein", for eksempel Plaza fra Multiblokk.


Belegningssteinen Plaza fra Multiblokk, benyttet som permeabel belegningsstein i en privathage. Fint, er det ikke?

Velegnet Plaza-stein
Permeabel belegningsstein egner seg både i offentlige områder og i privathager, som et alternativ til ordinær belegningsstein. Når vi  nå får kraftigere regnskyll, kan selve vannmengden bli en utfordring, ikke bare i veier og gatetun, men også i hager.
Plaza betyr torg eller plass. Denne betongsteinen er litt større enn vanlig belegningsstein og har solide knaster på sidene. Derfor er den ekstra retningsstabil, og egner seg blant annet i områder hvor en snur bilen. Plaza har to ulike fugebredder. Den smale er 5 mm, den brede fugen er 11 mm. Begge er laget for å fjerne regnvannet fra overflaten.


For at vannet ikke bare skal bli stående i fugene må oppbygningen under den permeable steinen gjøres riktig. Det er ikke noe hokkus-pokkus ved dette. Den eneste forskjellen er at en ikke kan bruke vanlig settesand under belegget. Under permeabel belegningsstein må det være et settelag som ikke inneholder finstoff.

Under permeabel belegningsstein, som Plaza, skal det benyttes masse uten finstoff. Først grov pukk, senere et settelag i fraksjonen 2 - 4. "Finstoff" er "pulveret" i sanden. Dette vil stenge for vannet slik at det ikke trenger ned i bakken. Under permeabelt dekke skal en benytte renvasket "småstein" i en bestemt størrelse både i oppbygningen og settelaget. Også i fugene mellom de permeable steinene må det benyttes småkornet masse uten fugesand. Det handler om småstein, verre er det ikke. Her kan du lese en artikkel om løsningen, og steinforhandleren skal kunne forstå alle fagtermene.


Den permeabel belegningssteinen Plaza fra Multiblokk egner seg også som miljøskapende faktor. Fakta permeabel belegningsstein:

  • Forutsetningen for at dreneringen skal være effektiv i arealer lagt med permeabel belegningsstein, er at det benyttes drenerende masse i oppbygning og i fugene. I tillegg kan det ved behov benyttes slisserenner for å samle opp og lede vannet videre, enten det er til kommunalt nett eller til kummer som infiltrerer vannet i grunnen.
  • Når overflatevannet skal samles opp i kummer, må arealet bygges opp med fall inn mot alle kummene på området. Dette er arbeidskrevende og gir et dekke med dumper og fall. Med permeabel belegningsstein kan hele arealet være plant.