Bannerbilde

Klima 2050; Høvringen - forskningsprosjekt på taket

Klima 2050; Høvringen - forskningsprosjekt på taket

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Ett av flere pilotprosjekt er et blå-grå-grønt tak i Trondheim.

I «alle år» har takvann blitt ledet til bakken eller overvannsnettet via takrenner- og rør. Klimaendringene gjør at vi trenger å utvikle nye løsninger. Skjæveland Gruppen, ved Multiblokk og Storm Aqua, deltar i et forsøksprosjekt hvor målet blant annet er å forsinke vannets vei fra hustaket og ned i grunnen.

Taket til Høvringen avløpsrenseanlegg er stilt til disposisjon av Trondheim kommune, og utgjør forskningsfeltet. Dette er inndelt i tre felt, på 90 kvadratmeter hver. En del er dekket med Leca, en med sedum og en del har tradisjonell taktekking.

Skjæveland Gruppen og Leca Norge har ansvaret for en flate. Denne er tekket med 20 cm finknust Leca, under et permeabelt dekke av en lett Plaza-stein fra Multiblokk. Også fugene er fylt med Leca, slik at vannet kan dreneres via disse. Prosjektet ble påbegynt høsten 2016, og har allerede gitt resultat.

Leca-taket fordrøyer

Det er interessant å observere at det ser ut som Leca-taket gir en betydelig fordrøyningsffekt.

For både Skjæveland Gruppen og Leca er det viktig å dokumentere hvordan materialene deres fungerer slik de får gjort i forskningsprosjektet på Høvringen.

– Prosjektet på Høvringen er et godt eksempel på hvordan partssamarbeidet i Klima 2050 gjør det mulig å utvikle løsninger sammen. Etter at vi har fått de første resultatene fra Høvringen, har Multiblokk utviklet en ny type belegningsstein som er lettere, og egnet til tak, sier Per Møller-Pedersen, daglig leder i Multiblokks søsterbedrift Storm Aqua, i en artikkel fra Gemini.no (forskningsnytt fra NTNU og SINTEF) hvor forskningsprosjektet presenteres.

Fra montasjen av forskningstaket på Høvringen, da en var i ferd med å dekke knust Leca med lett Plaza Dren-stein fra Multiblokk.