Bannerbilde

Baker på skolebenken - i betongfag!

Baker på skolebenken - i betongfag!

I slutten av oktober gjennomførte om lag 20 ansatte fra betongbransjen i Sandnes-distriktet del to av kurs i betongteknologi, i regi av Norsk Betongforening.

Kurset ble i hovedsak gjennomført hos Multiblokk. Den siste dagen, som omfattet laboratoriearbeid og eksamen, var lagt til Velde AS. Initiativet kom fra Skjæveland Gruppen. Per Terje Dalen, daglig leder hos Skjæveland Cementstøperi, har vært en pådriver for dette og 12 av kursdeltakerne kom fra bedriftene Skjæveland og Multiblokk. Blant disse er maskinoperatør, 47 år gamle Ole Omland. Han har fagbrev, som baker.

GÅR FORT UNNA!

De siste syv årene har Ole Omland hatt ansvaret for maskinen som styrer hovedlinjen i Multiblokks produksjon. Han skifter former, vedlikeholder maskinen, kjører i gang produkter, og overvåker produksjonsprosessen og palleteringen.

Maskinoperatør Ole Omland under betongkurset hos Multiblokk.

I løpet av en vanlig dag produserer maskinen 150 – 170 paller belegningsstein. Antall stein per pall varierer fra produkt til produkt, men et anslag kan for eksempel være 72 000 produserte belegningssteiner i løpet av en arbeidsøkt.

– Er det kjekt?
– Ja! Det er det. Det er en fin jobb dette, svarer bakeren, eller maskinoperatøren, om du vil.

– Det er jo litt spennende, for det går fort unna både på godt og på vondt. Det fine er at vi får produsert så mye på kort tid, men hvis det er noe som skjærer seg, så risikerer jeg også at det blir produsert en del før jeg oppdager det. Men i hovedsak går alt veldig bra, sier han fornøyd.


GODT MED KUNNSKAP

Å ha ansvaret for en maskin som styrer produksjon av betongprodukter kan ha mer til felles med å være baker en det en kanskje skulle tro. Men først tilbake til kurset.

– Du har arbeidet ved denne maskinen i syv år. Hvorfor skolerte du deg nå?
– Da jeg fra ledelsen fikk muligheten til å lære mer om betongen og det vi arbeider med, takket jeg ja til det. I arbeidet mitt sitter jeg sammen med han som blander betong til meg og til VA-fabrikken som ligger vegg i vegg. Han og jeg går hånd i hånd. Jeg må kunne bistå og hjelpe ham, på samme måte som han bistår meg innimellom. Da er det veldig godt å få mer kunnskap om betong og bestanddelene gjennom kurset til Norsk Betongforening, forklarer Omdal.

Kurset er til sammen på åtte lange arbeidsdager. Del en og del to ble avviklet med noen ukers mellomrom. Kurset er primært for produksjon med våtbetong, men rommer også faktorer som er nyttige for produsenter som benytter tørrbetong. En annen positiv effekt er det å gjennomføre et kurs sammen med ansatte fra andre bedrifter.

Den sosiale biten av kurset er også viktig. En kan alltid lære noe nytt når en møter andre fagfolk.

BAKER LITE HJEMME

– Det er både inspirerende og lærerikt å møte mennesker på tvers av bransjen og fra andre bedrifter. Noen arbeider med det samme som oss, noen med noe annet. Likevel hadde vi en god tone, og det var spennende å få møte de andre, forteller Omland i etterkant.

– Så nå er det rett hjem og bake?
– Nei, det er sjelden jeg tar noe ut av ovnen hjemme. Jeg har ei kone som er glad i å bake, og har sørget for et stort kjøkken til henne, forteller Ole Omland.

Han er annengenerasjons baker. Som barn syntes han det var kjekt å etter hvert få bli med og arbeide i bakeriet i sommerferiene og slikt. Derfra var veien kort inn i yrket. Etter hvert sto han bak en bakemaskin i et Goman-bakeri. Dette var på slutten av 1990-tallet, og han hadde ansvaret for småbakst av alle slag.

– Jeg styrte en stor maskin som foredlet en deig. Det er litt av det samme som produksjonen av belegningsstein og andre betongprodukter. Viktige faktorer er innstillinger, hastighet, væskebalanse og temperatur.

– Temperatur i betongproduksjonen?
– Ja, nå har vi lært at temperaturen kanskje betyr mer enn vi var klar over. Den betyr ikke på langt nær så mye som når du steker wienerbrød, men temperatur var et av temaene vi var innom på kurset, beskriver han.

BAKERI, BYGG OG BETONG

Så var kanskje ikke spranget fra en produksjonsmaskin til en annen så stor likevel, men i rett linje gikk det ikke. På veien var Ole Omland innom byggebransjen.

– Fordi?
– Jeg sluttet tidlig på 2000-tallet. De som bakte om natten tjente greit, men jeg hadde spesialisert meg til en produksjon som går på dagtid, og det er dårlig betalt. I byggebransjen tjente jeg langt bedre og fikk i tillegg firmabil. Det var kjekt å begynne å arbeide ute. Jeg jobbet med brannisolering og –tetting i ni år.

– Og så?
– Etter hvert ble det trangere tider i byggebransjen. Det var i tillegg tungt arbeid og en blir jo ikke yngre, så jeg begynte å se meg om etter noe annet. Da det dukket opp en maskinoperatørstilling hos Multiblokk,var veien kort, oppsummerer han.

Eksamensdagen var deltakerne hos Velde AS, her er de fotografert under selve prøven.

BERØMMER ALLE

Noe av det viktigste med kurset er bevisstheten om at betong ikke bare er betong. Det er et materiale som kan utvikle seg i både riktig og gal retning. Derfor må mennesker som arbeider med betong ha kunnskap om det som influerer på prosessene. Da har en mye større sjanse for å lykkes, understreker Torvaldur Noason, fra selskapet T. Noason AS, som var lærer på kurset.

Torvaldur Noason, fra selskapet T. Noason AS, som var lærer på kurset.

Han er riktig imponert over både deltakerne og bedriftene som har vært involvert.

– Kurslokalene, bevertningen, tilgangen til laboratoriet og det hele har vært helt fantastisk, sier han i etterkant.
– Kurset øker også oppmerksomheten hos de som arbeider med dette, bare i det ligger en kvalitetsheving. Vi i betongbransjen har også et fellesansvar for betong som materiale. Er ikke betongen fin nok, risikerer vi at interessen daler, og hvor er vi da? spør fagmannen retorisk.

Også derfor er han entusiastisk over den gode mottakelsen kurset fikk i Sandnes-regionen.

Kursfakta:

Kvalitetshevingen har betydning for den enkelte ansatte, for bedriftene og bransjen.


Kurset er tilrettelagt opplæring og kompetanseheving av personell innen betongproduksjon for å tilfredsstille bedriftens behov og standardens krav til kompetanse.

Målgruppen er personell som skal bli laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder i henhold til kompetansekrav i NS-EN 206 + NA.