Bannerbilde

Kategoriansvarlig for Mur og belegg

Kategoriansvarlig for Mur og belegg

Av hensyn til kundene, produkt- og markedsutviklingen, spisser Skjæveland Gruppen salgs- og markedsarbeidet sitt. Men om mye forandres, er Jan Herbert Sandsmark fortsatt ansvarlig for Mur og belegg.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Det sammenslåtte selskapet konsentrerer innsatsen om fire produktkategorier; Vann og avløp, Infrastruktur, Subsea samt Mur og belegg, med en ansvarlig for hver kategori. Jan Herbert Sandsmark har ledet salgsarbeidet hos Multiblokk i 23 år. Han er kategoriansvarlig for de tradisjonelle Multiblokk-produktene i det sammenslåtte selskapet.

– Så for kundene av de tradisjonelle Multiblokk-produktene innebærer omorganiseringen egentlig ikke noen endring?
– Det stemmer. For kundene av Mur og belegg er det ingen forskjell, svarer Sandsmark.

Enorm sortimentsutvikling

Den kategoriansvarlige innen Vann og avløp, Infrastruktur, Subsea og for hans del - Mur og belegg - er produktspesialist og skal ivareta både kundene og produktene innen sin kategori. Jan Herbert Sandsmark blir i tillegg leder for salg i det sammenslåtte selskapet.

– Du begynte som salgsansvarlig i Multiblokk i 1998 og har fulgt utviklingen i bedriften og markedet i 23 år. Hva har vært de største endringene?

Det er hektisk aktivitet på Multiblokk, spesielt øker etterspørselen etter produkter i litt større format.  – Den desidert største utviklingen har vært innen sortiment. Kvaliteten er også vesentlig forbedret i perioden, men veksten innen sortimentet har vært enorm både i bransjen og hos oss i Multiblokk.

Vi har hatt en formidabel utvikling innen murer, heller og belegningsstein. For kundene våre betyr de at de kan velge blant et betydelig større sortiment enn tidligere, beskriver han.

Eksklusive produkter øker

Fagmannen forteller at der etterspørselen tidligere har vært størst innen små enheter, altså tradisjonell belegningsstein, har spesielt privatforbrukere vist en veldig interesse for store produkter de siste årene. Denne utviklingen, og viljen til å kjøpe belegg med et mer eksklusivt preg, som store, noe mer påskostede heller, øker.

– For deg som er opptatt av produktene må det være kjekt?

– Ja, og vi har reflektert over hva årsaken er. Noe handler nok om at arealene i gårdsrom og hage går ned, samtidig som oppmerksomheten og interessen for hage er økende. Tidligere var det nok vanlig å innrede bare en del av hagen sin. Når arealene minker og interessen øker ser vi at kundene tilrettelegger hele hagen. De deler uterommet inn i soner som utekjøkken, utestuer, areal for lek og for dyrking av grønnsaker, frukt og bær. Når private tar hele hagen i bruk, går det like store menger belegg, selv om hagene er mindre, forklarer Jan Herbert Sandsmark.

Her har hageeierne valgt Multiblokks Helle kontrast, som er 30 x 30 x 7 cm. Det spesielle med kontrastserien er at fargespillet i overflatene kommer frem på en rolig og behagelig måte. Det bidrar til å myker opp inntrykket av hellene i utemiljøet. Når hagearealet ikke lengre er så stort som i eldre hager, er det enklere å investere i mer kostbare element.

Skal du bare legge 15 kvadratmeter heller, får ikke prisen per kvadratmeter så stor betydning som i store areal.

Mer trivsel

Hageeierne er også mer opptatt av vedlikehold enn tidligere. Vi vil bruke hagene mer, men ikke nødvendigvis til luking, rydding og rengjøring. Derfor velges mer vedlikeholdsvennlige produkt, og der er de store hellene midt i blinken. De siste årene har Multiblokk fått mye mer spørsmål om vekst i fugene. Det var ikke et tema før. Når kundene velger større heller, får de færre fuger og mindre vedlikehold.

– Ser du andre trender?

– Det er ingen tvil om at permeable dekker får mer oppmerksomhet både innen private hager og i næring- og industrisammenheng. Vi har i mange år konsentrert oss om permeable produkt, og nå i år opplever vi dette virkelig viser igjen i leveransene. Lintho Steinmiljø, som er en betydelig aktør på markedet, har hatt en formidabel økning innen maskinlegging av permeable dekker i forhold til tette industridekker. Våre leveranser er en del av dette, svarer Jan Herbert Sandsmark.

Også blant privatkunder er oppmerksomheten rundt permeable dekker stigende. Foreløpig selger Multiblokk dette i begrensede mengder til privatkunder, men etterspørselen fra private har ikke vært der før.

– Det er tydelig at folk får med seg denne oppmerksomheten det er rundt muligheter for overvannshåndtering på privattomter, og det synes vi selvfølgelig er kjekt.

Fakta:

Av hensyn til kundene, produkt- og markedsutviklingen, spisser Skjæveland Gruppen salgs- og markedsarbeidet sitt.

Jan Herbert Sandsmark er kategoriansvarlig for de tradisjonelle Multiblokk produktene. Han er også leder av salgsarbeidet i det sammenslåtte selskapet.

Proff- og prosjektleder for Rogaland og Sørlandet Jone Espeland og Kjell Arne Taksdal, med ansvar opp mot forhandler i Rogaland og Hordaland, fortsetter i sine roller, og er i utgangspunktet upåvirkede av organisasjonsendringene internt.