Bannerbilde

Presentasjon av Multiblokk

Multiblokk AS er en del av Skjæveland Gruppen, som består av Skjæveland Cementstøperi AS, Multiblokk AS og Storm Aqua AS.

Skjæveland Cementstøperi:

  • Innovativ produsent av rør, kummer, fordrøyningsmagasin og andre produkter knyttet til vann og avløp, mm.
  • Etablert 1946, 50 ansatte, årlig omsetning 2019 ca 160 millioner kroner.

Multiblokk AS:

  • Produsenter av belegningsstein, betongblokker og andre elementer.
  • Etablert 1981, 35 ansatte, årlig omsetning ca 90 millioner kroner.

Storm Aqua AS:

  • Leverandør av kompetanse innen overvanns- og måleprosjekt, eksternt og til Skjæveland Cementstøperi AS og Multiblokk AS.
  • Etablert i 2015, team på åtte medarbeidere, totalt 2,5 årsverk, omsetning 4,6 millioner kroner.

Skjæveland Cementstøperi AS + Multiblokk AS + Storm Aqua AS
fra produktleverandør til innovativ systemleverandør