Test- og demonstrasjonsfeltet er utvidet med regnbed

Våren 2019 ble et Alma regnbed montert nederst i Skjæveland Gruppens Test-og demonstrasjonsfelt.

Regnbedet er plassert i et avgrenset felt, belagt med et drenerende dekke av Borg gressarmeringsstein, fra Multiblokk.

Ved å plassere et prefabrikkert betongregnbed i et drenerende dekket, utvides arealet hvor nedbør tidsforsinkes og infiltreres. Resultatet er et funksjonelt verktøy som ivaretar overvann ved normalnedbør, ved kraftigere regnskyll og veldige nedbørshendelser. I realiteten er feltet med det drenerende dekket et stedbygget regnbed, og metoden bygger på natrulige løsninger.

Forsommeren 2019 ble regnbedet benyttet av NTNU-student Anwei Sun til den praktiske delen forskningen, da hun arbeidet med sin masteroppgave knyttet til effekten av Alma regnbed i et drenerende dekke.

Gå hit for ytterligere informasjon om regnbedet i Test- og demonstrasjonsfeltet, samt Anwei Suns forskning på dette.