Lyngdal sentrum mai 2017

Lyndal sentrum er forskjønnet og nesten helt ferdig.

Sommeren 2017 vil sentrum av Lyngdal vise seg i all sin fornyede prakt. Torg, gater og gangareal er fornyet med Gangbane og Gangbane dren, som er solide betongheller av høy kvalitet. Det er nye sittegrupper, adskilt gang- og trafikkareal og beplantning, blant annet i Alma Treplantekum. I grunnen ligger det grunne avrenningssystemet Qmax Storm, med ledeheller og nedløpsrister. Se her så fint det ble!