Overvannshåndtering uten påkobling til kommunalt nett

Hele arealet er opparbeidet med lokal infiltrasjon. Godt og vel et halvår etter åpningen er det bare å slå fast at løsningen fungerer.

Høsten, vinteren og våren 2016 – 2017 har vært søkk våt. Ingve Harveland fra Sola kommune har fulgt prosjektet tett fra planleggingen startet. I juni 2017 bekrefter han at løsningen fungerer. Ventilen til nødoverløpet har vært stengt siden denne ble montert.

Som ventet varierer vannstanden i ifs-kummen, og infiltrasjonen fungerer som forutsatt.

Anlegget er utstyrt med måleutstyr som dokumenterer nedbør og infiltrasjon. Det gir kommunen data som kan benyttes på andre anlegg.

– Etter åpningen har vi ikke hatt ekstreme nedbørshendelser. Men det har vært mye nedbør på det jevne, i lange perioder i strekk. Det har ikke vært antydning til at overvannet har magasinert seg på feltet.

For oss i kommunen er det viktig å samle data innen overvann fra et prøveprosjekt som dette. Hadde prøvefeltet ligget på toppen av en haug, kunne noen på nedsiden blitt skadelidende hvis noe går galt. Her vil eventuelt overvann på avveie ikke kunne gå ut over noen. Men foreløpig fungerer alt etter planen og vel så det, sier han.

– Vi har hele tiden vært noe skeptiske, for uansett hva vi gjør, så må vi forebygge flomdannelser på nedsiden. Det er derfor det er så viktig å samle data og at infiltrasjonen fungerer som den skal her på Stangeland Arena.