Ny leder kvalitet- og HMS for Skjæveland Gruppen

En kan oppnå mye ved å ha en gjennomarbeidet strategi, som ender i en plan og som så gjennomføres som planlagt. Det er Johnny Reiestad selv et levende eksempel på
Johnn Reiestad
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Skjæveland Gruppens nye leder for kvalitet- og HMS snakker veloverveid. Han slipper å gjenta seg selv og er vel verdt å lytte til: Om å like utfordringer, om høye mål, om midler og resultat, og om å trives i jobben sin.

Det kvalitet handler om

Det grunnleggende først. Johnny Reiestad er 50 år, født på Varhaug, bor på Bryne, er gift og har to barn. Før han begynte i stillingen hos Skjæveland Gruppen, i november 2022, arbeidet han som produksjonsleder maskinering ved Kverneland Group. Der er stikkordet plogdeler. Før det var han fabrikksjef i betongfabrikken Spenncon, en ledende leverandør av prefabrikkerte betongelementer. Der var han også HMSK-leder en kort periode. Reiestad har vært HMSK-sjef i en av forretningsenhetene knyttet til AF-Gruppen og involvert i omlegging av ny brannvannsledning på Kårstø.

– Du har samlet mye og bred erfaring?

– Ja, men kvalitet er universelt. Det handler om å sørge for å ha en god oppfølging i alle prosesser. I Skjæveland-sammenheng er det viktige prosess-stabilitet, fordi denne produksjonen handler om å gjøre det samme om og om igjen. Det starter med en systematisk tilnærming, for å sikre enn solid og tilnærmet lik gjennomføring av alle prosesser, beskriver han.

Johnn R
Johnny Reiestad, Skjæveland Gruppens nye leder for kvalitet- og HMS.

Hold deg til planen

Det første målet for arbeidet i Skjæveland Gruppen er å bidra til at selskapet oppnår ISO-sertifisering innen utgangen av året. Johnny har gjennomført en ISO- sertifiseringsprosess før, og vet hva han går til. Det dreier seg også om en systematisk tilnærming og å ha den disiplinen som trengs for å gjennomføre det en faktisk har bestemt å gjennomføre.

– Mange starter med en god tanke og et riktig utgangspunkt, men mister tråden underveis og avviker fra strategien. Så klarer en ikke å ferdigstille prosessen slik den var tiltenkt. Når en først har utarbeidet en plan, skal en holde seg til planen, sier han.

Krav til kvalitetsledelse

Johnny Reiestad har også arbeidet som kvalitetsingeniør i halvannet år. Da handlet innsatsen om nettopp dette, å definere det en skal gjøre, gjøre det og ikke gjør noe annet.

– Dette går igjen i alle lederstillinger. Jeg har vært leder for mange ansatte tidligere. Etterlevelse er helt avgjørende for om du oppnår resultat. En må selvfølgelig være fleksibel underveis. Uforutsette ting skjer. Men du kan ikke i veldig stor grad avvike fra planen og nøkkelmålene dine, sier Skjæveland Gruppens nye leder for kvalitet- og HMS.

En attraktiv arbeidsplass

I ryggsekken har han en mastergrad i risiko- og krisehåndtering. Før den tok jærbuen en bachelor i helse og treningsterapi. Reiestad har i tillegg fagbrev som maskinarbeider. Det arbeidet han med i seks år, før han gikk over i annet arbeid og studier.

– Hvorfor takket du ja til dette jobbtilbudet hos Skjæveland?

– Jeg så en stor utfordring her, og er det noe jeg trives med, så er det store utfordringer. I dagens samfunn er det økende grad av krav til dokumentasjon av kvalitet og prosesser. Nå må de aller fleste bedrifter gjøre et godt stykke arbeide der, kontra tidligere. Dette gjelder også betongindustrien. Med tanke på at jeg har en bakgrunn fra dette arbeidet tidligere, og erfaring fra betongindustrien, fremsto dette som en spennende utfordring. Skjæveland Gruppen er også en stabil, voksen bedrift. Det er det attraktivt å jobbe i, svarer han.

Johnn Reie
Johnny Reiestad begynte i stillingen hos Skjæveland i november, og har kommet godt igang med å bli kjent med bedriften.

Trives med utfordringer

I tillegg til jobb og familie er har Reiestad vært aktiv idrettsutøver i om lag 35 år. Grenen hans er fullkontakt karate. Tidligere konkurrerte Johnny på internasjonalt nivå, både på det australske og det norske landslaget. Sitt første VM gjennomførte Johnny for Australia, hvor han var en del av landslaget i 3 år. Han har også en rekke NM- og norgescuptitler, samt andre internasjonale titler. Reiestad var aktiv som landslagutøver til 2006. Så overtok han som landslagssjef i Norge fra 2007 til 2013, og i fjor overtok han ansvaret for landslaget igjen.

– Hvorfor? Og hvorfor fullkontakt karate?

– Jeg trives med utfordringer. I tillegg liker jeg individuell idrett. Så var det denne grenen som var tilgjengelig som alternativ til lagidrett, da jeg startet på midten av 80-tallet, svarer han og fortsetter:

– Ett av spørsmålene mine har alltid vært; hvor bra kan jeg gjøre det, egentlig, hvis jeg virkelig går inn for noe? Der er fullkontakt karate en god gren å prøve seg. Og så viste det seg at resultatet kan bli veldig bra.

Å jobbe mot et mål

Johnny har i all hovedsak konkurrert i åpen vektklasse, og vant verdenscupen i den klassen i 2013. Konkurransen går riktignok over en dag – men den tyngste han møtte veide 130 kg, selv var han 83.

– Hvorfor konkurrerer du, som er såpass lett, i åpen klasse?

– Fordi det er vanskeligere på mange måter, en må tåle mer juling. Samtidig er det lettere, fordi de fleste undervurderte meg på grunn av utseendet. De tenker at dette skal gå fort, og så gjør det ikke det.

Da han overtok ansvaret for landslaget i 2007, hadde han selv vært en del av landslaget i 6 år og også høstet kompetanse fra idrett. Denne brukte han til å bygge opp et landslag, som etter tre år hadde to EU-mestere, en andreplass og to tredjeplasser, fordelt på flere vektklasser. Der holdt resultatet seg og de dominerte greit. Det er store variabler i en fullkontakt-idrett, så dette er et resultat det står respekt av.

Fornøyd med laget

Reiestad begynte i stillingen hos Skjæveland Gruppen i starten av november. Han har fått hilst på folk, satt seg inn i oppgaver og kommet i gang med arbeidet sitt.

– Har du fått samlet noen inntrykk så langt?

– Ja, det har jeg, og inntrykket mitt er veldig positivt. Det er veldig flinke og pliktoppfølgende folk som jobber her og ledergruppen fremstår som velkoordinerte og samstemte. Jeg opplever Skjæveland Gruppen som en veldig positiv bedrift og setter pris på å være en del av laget.