Bygg hjørne: Tenso Multimur

Så enkelt bygger du en hjørneløsning med Tenso Multimur. Dette kan være starten på en benk, en solkrok, et utekjøkken- hjørne – ja, det du måtte ha lyst å bygge.
Tenso kjøkken komplett
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Tenso-elementene settes direkte på et avrettet og stabilt underlag av pukk/grus, et støpt gulv eller betongfundament.

Tenso Multimur oppbygging start
I Tenso Multimur oppbygging Sjikt 2

Deretter limes elementene sammen i forbandt. Hjørner og vinkler lages enkelt og du får automatisk halvstein-forbandt ettersom elementene er dobbel lengde av bredden.

Tenso Multimur sjikt m to oppbygging Part6

Fortsett til ønsket høyde. Egne halve/søyle- og toppelement finnes for et komplett resultat.

Fakta

Tenso Multimur er lett å jobbe med. Med kun fire typer elementer har du mulighet til å bygge mange ulike komplette løsninger. Elementene er nøyaktig laget og settes sammen med murlim.
Til større murer, og for et enda mer solid resultat, kan elementene armeres og fylles med betong.