Byggehøyder Tenso Multimur

Tenso Multimur er lett å kombinere med andre materialer. Her får du beskrivelse av fundament og fundamentering, drenering, belastninger og høyder.
Tenso søyleblokk for gjerde med port
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Byggehøyder

Inntil 90 cm høyde: Frittstående limt Tenso Multimur uten støpt fundament (fig 1).

Inntil 140 cm høyde: Frittstående uarmert Tenso Multimur, utstøpt og plassert på fundament (med knevegger/hjørner c/c 300 cm).

Inntil 220 cm høyde: Frittstående, armert Tenso Multimur, utstøpt og plassert på støpt fundament (fig 3).

Inntil 220 cm høyde: Frittstående, armert Tenso Multimur med
søyler og eventuelt rekkverk (søyler c/c 180 cm).

Inntil 90m cm Støttemur, armert utstøpt og plassert på støpt fundament (fig 2).

Illustrasjoner oppbygging Part7
Figur 1: Tenso Multimur
Vis bilde i full størrelse
Tenso Multimur oppbygging Part2
Figur 2: Tenso Multimur
Vis bilde i full størrelse
Illustrasjoner oppbygging Part7
Figur 3: Tenso Multimur
Vis bilde i full størrelse
Tenso Multimur oppbygging Part3