Søyleblokk effektiviserer støpingen

Vår funksjonelle søyleblokk forenkler arbeidet med å støpe stabile og solide fundamentering til gjerder, terrasser og annet.
Søyleblokk til gjerde
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Søyleblokken er den ideelle blokken når en skal støpe søyler for å bygge en enkel og solid inngjerding, til portsøyle med eller uten belysning, eller søyler i ulike høyder som støtte til andre byggverk. Helle i betong eller skifer benyttes til topplate. Den ferdige søylen kan forblendes med fliser, skifer, annen fasadestein eller pusses.

Blokken har not og fjær på to av vangene. Derfor er den enkel å jobbe med, og stabil under bygging. På tre av sidene er det spor for enkel innfesting av trebord, mens den fjerde siden er slett for en jevn fasade.

De ferdige søylene blir 25 x 25 cm brede. Søylepilar blokkene kan benyttes til frittstående søyler opp til en meter.

Slik gjør du det

Forarbeid

 • Sørg for ett fast og drenerende underlag.
 • Legg ett lag på 10-15 cm med singel i fraksjon 8-16 mm under fundament, slik at du unngår telehiv.

Fundament

Til enkle frittstående søyler opp til ca. 1 meter: Legg ca. 10 cm jordfuktig betong under første blokk. Betongen bør gå ut over blokkens bredde til omkring 0,8-1 meter.

Ved høyere søyler og søyler som skal være en del av en bærende konstruksjon må det etableres et kraftig fundament som er godt armert, med tykkelse 15-20 cm og diameter 1 meter.

Armering

I en enkel søyle:

 • Sett minimum ett armeringsjern, 10 mm tykkelse, sentralt i blokken.
 • La armeringsjernet gå ned i betongen under, men se til at alt armeringsjern blir innstøpt i betong med 3 cm overdekning.

Ved kraftigere fundamentering:

 • Benytt 2-4 stenger armeringsjern, 10 mm tykkelse.
 • Armeringsjernet skal bøyes i 90 graders vinkel, legges ut i fundamentet og bøyes opp i søylen.
Søyler for veranda
Her er søyleblokkene for en veranda ved grunnmuren til en kommende bolig.

Muringen

Start:

 • Den første blokken bør plasseres på ferskt fundament og vatres nøye.
 • Før du går videre fra andre blokk og oppover, må du se til at første blokk har satt seg godt på fundamentet. Det er avgjørende for å sikre at søylen ikke siger og blir skjev.
 • Vent eventuelt noen timer eller til neste dag.

Ifylling med betong:

 • Betongbehov pr. blokk er ca. 5,5 liter.
 • Bruk betongkvalitet B20, B25 eller B30, Dmax 16 mm til fylling av søyleblokken.
 • Det er ikke nødvendig å fylle i betong for hver blokk, men gå ikke høyere enn en meter før hver fylling.
 • Stak underveis i fyllingen og se til at betongen omslutter armeringsjernet godt.
 • Dersom du stopper underveis i en søyle, må du sørge for at støypeskjøten blir midt i en blokk og ikke ved toppen av blokken.
Søyler under veranda

Avslutning

Stryk jevnt av betongen i toppen, eller støpe fast en helle, ved avslutningen av en søyle. Det anbefales å benytte limemørtel for å feste en topphelle.

Dersom søylen er en del av en bærende konstruksjon og står i sammenheng med ett dekke i betong, anbefales det oppstikkende armeringsjern på ca. 1 meter. Disse må også forankres 1 meter ned i søylen.

Dersom du ønsker en annen fasade på søylen, kan denne forblendes med fliser, skifer eller annen fasadestein. Søylen kan også pusses for et slett, betonggrått, utseende.

2 Gjerde med søyler

Fakta

Søyleblokk gir:

 • Solid og stabil inngjerding av eiendom og jorder.
 • Søyler som fundament for veranda, hytte el.l. ved ulendt terreng.
 • Søyler som en del av bærende konstruksjon i bolig. Krever da armering i fundament og søyle.
 • Portsøyle hvor man også kan støpe inn kabel for belysning.
 • Inngjerding av kompostbinge eller skillevegg i hagen for hageredskap etc.
 • Søyle for hagebord/utemøblement som lages av søyleblokk og helle.
 • Solid innfesting ved bygging av hundegård.