Bannerbilde

Bertelsen & Garpestad med godt grunnarbeid i Sandnes

Bertelsen & Garpestad med godt grunnarbeid i Sandnes

Like nordvest for Godsterminalen på Ganddal, på vestsiden av Jærveien, er Bertelsen & Garpestad godt i gang med grunnarbeidene til et nytt byggefelt.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

Det vil si – de er godt i gang med del 1 av 3. På sikt skal det bli i overkant av 200 boenheter på Søreng. Prosjektet skal etter planen gå over tre år, så her blir det mye bra arbeid og langt frem.

Oppdraget utføres for Østerhus og Sandnes kommune, og ledes av Loyd Skjelbred. Anleggsstart var i begynnelsen av september. Nå er de i ferd med å bygge mest mulig av VA-nettet og de første etappene av vegene, slik at Østerhus kan begynne å bygge hus på vårparten.

Fra venstre: Steinar Tandrevoll, Alexander Sleveland og Kasper Gajhede Pettersen på Bertelsen & Garpestads prosjekt på Søreng i Sandnes.

Foroverlente løsninger

Kontrakten deres innebærer alt av ordinært grunnarbeid, med vann, avløp, overvann og kabler. De har ansvar for å legge til rette for gatebelysning og nye nettstasjoner. Etter hvert skal de også bygge ny rundkjøring i den eksisterende Leitevegen.

– Så kommer det en fotballbane og diverse lekeområder. Det blir 6 -7 gode lekeplasser i alt, og mange fine grøntareal. Det skal også gå en tørrbekk gjennom hele grøntdraget i boligområdet. Den skal fungere som en bekk når det er mye nedbør og blir en del av løsningen for overvannshåndtering, forteller Loyd Skjelbred.

En annen vesentlig del av overvannssystemet er et fordrøyningsmagasin av betongrør. Det består av to strenger, rommer 200 kubikkmeter nedbør og er allerede gravd ned. I tillegg kommer en rekke kummer, som skal samle nedbør og lede denne videre til tørrbekkene i grøntdraget. Dette kommer vi tilbake til mot slutten av prosjektet.

Skjæveland Cementstøperi har fått avtalen om leveransen av VA-varer i betong. Dette omfatter alt fra DN2000mm rørene til fordrøyningsmagasinet, via vannkummer til øvrige kummer og smårør, i DN200mm, DN300mm og DN400mm.

Bertelsen & Garpestads grunnarbeider er godt i gang på Søreng. Her fra en av VA-grøftene.

Roser aktørene

For tiden er de 12 – 15 mann på prosjektet, inkludert lærlinger.

– Dette er et godt prosjekt. Det er også bra å ha en jobb med så lange perspektiver, sier driftsleder Loyd Skjelbred hos Bertelsen & Garpestad.– I Bertelsen & Garpestad passer vi på å ivareta rekrutteringen, derfor har vi mange lærlinger i selskapet. Det er også lærlinger på de fleste prosjektene våre, slik at de får erfaring fra start til slutt, sier prosjektlederen på Søreng i Sandnes.

Bertelsen & Garpestad arbeider over hele landet, og trives i Sandnes.

– Det er et fint prosjekt og veldig kjekt å jobbe for Østerhus og Sandnes kommune. Det er greie og flinke folk, så alt er tipp, topp til nå. Jeg har bare godord å si, forteller Skjelbred – fullstendig uoppfordret.

I tillegg til veger med gang- og sykkelsti til de nye boligene, etableres det nye veger også til de eksisterende husene i området. På den måten hever tiltaket kvaliteten i hele området.

Fornøyd prosjektleder

Det har vært en ekstremt våt senhøst og tidlig vinter. Grunnforholdene er utfordrende, og består av leire og fin silt.

– Det er ikke de enkleste grunnforholdene i slikt vær?
– Nei, det er ikke optimalt, men det må vi bare forholde oss til. Utfordringer er det alle plasser, vår jobb er å løse de og vi håndterer dette. Jeg har med meg fine folk, så alt går veldig bra.

– Hva med Skjævelands leveranser?
– Skjæveland leverer som de skal. De snur seg rundt når det er noe og vi har et godt samarbeid med dem. Det har vi forresten alltid hatt, i hvert fall gjennom de 20 årene jeg har vært med på dette. Skjæveland har en fin stab, de også, forsikrer driftsleder Loyd Skjelbred hos Bertelsen & Garpestad.

Bertelsen & Garpestad har etablert et fordrøyningsmagasin, av betongrør i DN2000mm, som skal tidsforsinke nedbøren før den ledes til det offentlige nettet.