Bannerbilde

Sterke lag for nye Sandnes stadion!

Sterke lag for nye Sandnes stadion!

Alle byer trenger et knutepunkt, en storstue hvor små og store kan samles og dele engasjement, glede og opplevelser. Nå bygges nye Sandnes stadion; Østerhus Arena. Stangeland Maskin AS har ansvaret for grunnarbeidene, og Skjæveland er valgt som medspiller.

Sandnes er en av landets største byer og får nå ny stadion. Den blir landets mest moderne. Østerhus Arena bygges for kamper på toppfotballnivå hver fjortende dag, men også for andre idrettsarrangement, folkefester, utstillinger og konserter. Det legges til rette for at den skal brukes hele dagen, og hele uken. Det er her det skal skje!

Første spadetak ble tatt av varaordføreren 20. juni i år. Stangeland Maskin AS skal utføre grunnarbeidet, VA- og utendørsarbeidet for Masiv, og har gitt oppdraget med leveransene av VA-varene til Skjæveland Cementstøperi.

Vi er stolt av at en av landets største entreprenører igjen har valgt oss som leverandør, og takknemlige over å få være med på laget som bygger byens nye storstue.

Formann Håkon Gundersen og grunnarbeider Glenn Richard Brekke i det sør-østlige hjørnet av den storstilte nye arenaen i Sandnes.

Østerhus Arena etableres på vestsiden av Ulf-huset. Her har det tidligere vært treningsbaner, som ikke var opparbeidet til fotballbanestandard. Noe av område var dekket av skog.


Det har allerede skjedd mye på området. Nå arbeider Stangeland Maskin AS for fullt med å kjøre vekk jord og dårlige masser. De har allerede gjennomført masseutskiftingen for banen, og banefundamentet ligger klart. Oppå dette skal de bare etablere toppoppbygging med fall, så er i hovedbanen klar fra deres side.


Grunnarbeidene pågår for fullt for Østerhus Arena. Nå forberedes montasjen av en hovedvannledning.VA-arbeidet begynner i oktober. Skjæveland leverer overvannsledninger og sandfangkummer, vann- og spillvannskummer. I tillegg skal Stangeland Maskin AS etablere et fordrøyningsmagasin av våre nye Fotrør. Det kommer vi garantert tilbake til.

I mellomtiden takker vi vennlig for et hyggelig besøk og ønsker alle involverte en riktig god jobb.

Fotballbanen skal være klar til sesong 2020. Dette er stas!

Nederst er forankringsplaten til et bend på hovedvannledningen. Platen er 50 kvadratmeter. Det kan være en liten påminnelse om de veldige kreftene i en vannledning.

Østerhus arena får:

  • 7582 sitteplasser
  • spillerområde: 600 kvadratmeter
  • publikumsfasiliteter: 1200 kvadratmeter