Bannerbilde

Veibygging

 • Bygger fire felt langs Mjøsa

  Bygger fire felt langs Mjøsa

  På oppdrag av Nye Veier bygger BetonmastHæhre og Veidekke nye E6 i Hedmark. Langs Mjøsa, fra Kolomoen til Arnkvern, er det meste preget av anleggsarbeidene. Til gjengjeld går arbeidene fort fremover.

  Les mer
 • Et betydelig veianlegg

  Et betydelig veianlegg

  Arbeidene på veiene sør i Sandnes har pågått over lang tid. Fortsatt gjenstår mye, men prosjektet går bra, og resultatet blir økt trafikksikkerhet og effektivitet på veinettet.

  Les mer
 • Tøffe tall i Tellnes vindpark

  Tøffe tall i Tellnes vindpark

  I Tellnes i Sokndal ligger bergverket Titania A/S. Selskapet står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon. Råstoffet henter de ut fra verdens største ilmenittforekomst, med reserver på 400 millioner tonn.

  Les mer
 • Skadeforebygging i veien

  Skadeforebygging i veien

  Tvers gjennom et byggefelt skal Hå kommune legge en overvannsledning som avsluttes med ig-rør DN 2000. Arbeidet vil pågå rett i eiendomsgrensene på begge sidene av veien. I prosjektet benyttes også nyutviklede fotrør på DN 2000.

  Les mer
 • Slisserenner på plass i Sømmevågen

  Slisserenner på plass i Sømmevågen

  Statens vegvesens store utbyggingsprosjekt går etter planen i Sømmevågen. Trafikken er overført til den nye, permanente veien, samtidig pågår ombygging av de gamle kjørefeltene.

  Les mer
 • Tyske ovalrør til Jærhagen

  Tyske ovalrør til Jærhagen

  På Klepp, i området mellom Klepp sykehjem og RV 44, på nordsiden av Jærhagen, opparbeides for tiden et nytt næringsareal i regi av Jærhagen. Et sentralt element er et åpent parkdrag, og det er her de ovale Maulprofil-rørene kommer inn.

  Les mer
 • Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  Tiltak mot miljøfarlig vegvann

  I kronikken «Miljøgifter skylles ut med vaskevannet og ut i naturen» beskriver seniorforsker NIVA, og førsteamanuensis II NMBU, Sondre Meland, det problematiske ved forurensing forårsaket av tunnelvasking.

  Les mer
 • Et vegprosjekt for viderekomne

  Et vegprosjekt for viderekomne

  Når arbeidsfellesskapet AF Bjelland – SV Betong bygger den nye fylkesvegen 505 Skjæveland–Foss-Eikeland på oppdrag av Statens vegvesen, innebærer det blant annet et bruprosjekt som er unikt i verdenssammenheng samt et fordrøyningsmagasin som er omgjort til renseanlegg for vegvann og etablert som et forskningsprosjekt under Klima 2050.

  Les mer
 • Kummer, Fotrør og Hæhre

  Kummer, Fotrør og Hæhre

  Hæhre entreprenør, en av Norges største aktører innen vei- og anleggsutbygging, bygger for tiden nye firefelts veier E6 langs Mjøsa, og i Bamble E18 Rugtvedt – Dørdal på oppdrag av Nye Veier. Skjæveland har ansvaret for leveransene av alle VA-varene i betong til begge prosjektene. Nå skal vi også frakte Fotrør østover.

  Les mer
 • Qmax Storm i Sømmevågen: Pilotprosjekt

  Qmax Storm i Sømmevågen: Pilotprosjekt

  Qmax Storm i Sømmevågen: Pilotprosjekt for optimalisert håndtering av overvann. I den nye veien mot Stavanger lufthavn Sola dokumenteres en helt ny måte å fjerne overvannet på. Avrenningsystemet Qmax Storm har stor vannførings- og selvrensningskapasitet, også ved lite eller manglende fall.

  Les mer
 • Full fart mot flaskehalser

  Full fart mot flaskehalser

  Stavanger lufthavn Sola er en av landets mest trafikkerte flyplasser. Veien dit som leder videre til Tananger, et av landets travleste havne- og industriareal, er full av flaskehalser og trafikk-kork.

  Les mer
 • ig-rør til kulvert

  ig-rør til kulvert

  Skjævelands største ig-rør egner seg utmerket til blant annet bygging av kulverter. På Randaberg danner 13 ig-rør DN 2400 fra Skjæveland en ku-undergang. Det gir en usedvanlig rimelig løsning.

  Les mer