Bannerbilde

Kummer, Fotrør og Hæhre

Kummer, Fotrør og Hæhre

Hæhre entreprenør, en av Norges største aktører innen vei- og anleggsutbygging, bygger for tiden nye firefelts veier E6 langs Mjøsa, og i Bamble E18 Rugtvedt – Dørdal på oppdrag av Nye Veier. Skjæveland har ansvaret for leveransene av alle VA-varene i betong til begge prosjektene. Nå skal vi også frakte Fotrør østover.

Bygging av broer og kulverter er en stor og viktig del av Bamble-prosjektet, med høyeste bro på ca. 55 meter.E18 Rugtvedt – Dørdal omfatter prosjektering, bygging og drift av 16,8 km ny firefelts motorvei. Der er Hæhre totalentreprenør med ansvar for både prosjektering og bygging for Nye Veier.

Hæhre har også fått opsjon på 20 års vedlikehold på dette prosjektet. Kontraktsformen skal ivareta gevinsten ved å prosjektere og bygge kvalitetsløsninger, som skal være enkle å drifte og med minst mulig vedlikehold.

Prosjektet innebærer stor masseforflyttingsjobbmed fjellskjæringer over 30 meters høyde. Betydelige myrområder må masseutskiftes og bløte myrmasser deponeres på spesialdeponier.

Her er det høye krav til hensyn, både når det gjelder håndtering av overflatevann og miljø.

Trangt om plassen

Nye Veier er oppdragsgiver også for Hæhre og Veidekkes prosjekt for nye E6 i Hedmark, langs Mjøsa fra Kolomoen til Arnkvern. Der bygges like under 19 kilometers firefelts motorvei parallelt med eksisterende E6. Dette arbeidet startet i september 2017, sørgående parsell skal åpnes allerede til sommeren.

Området er til dels sterkt urbanisert, i tillegg kommer utfordringer med nærheten til Mjøsa. Strekket er i hovedsak flatt med lite avrenningsmulighet, mens Mjøsa ligger ganske høyt.

Utbygging av firefeltsvei ved Hamar pågår i tildels sterkt urbaniserte områder, og deler av eksisterende vei skal gjenbrukes. Nylig fraktet vi en 50 liters oljeutskiller østover. Dette er den største dimensjonen vi har som standardvare. Utskilleren skal Hæhre montere i forbindelse med et rensebasseng for vegvann.


Prosjektkoordinator Silje Vagle holder kontroll på leveransene til Hæhre AS fra kontoret sitt hos Skjæveland.

Omfattende spesialleveranser

Hos oss er det Silje Vagle som har ansvaret for koordineringen av leveransene til både E6 og E18. Hun er imponert over fremdriften på begge. I Hamar-områdethandler arbeidet blant annet om å holde styr på et høyt antall spesialbygde kummer.

– Det er mye gammelt som skal kobles på det nye nettet, blant annet mye PE-rør. På grunn av Mjøsa bruker de injeksjonsslanger i kummene, og vi må levere kummer som tåler 5 meters vanntrykk, forklarer hun.

– Hvordan går det?
– Det går godt. Det er utfordrende, spennende og godt, sier Silje, og smiler overbevisende.

I betongfabrikken på Sandnes spesialbygges kummer for Hæhre for tiden.   Avlastningsplater til PE rør. Det er mye gammel infrastruktur i Hamar.


God tro på Fotrør og Pipelifter

Montasje av Fotrør-O på Kleppe.Leveransen til Hæhres prosjekt E18 Rugtvedt – Dørdal startet i mars 2018. Nylig ble det avklart at Hæhre vil prøve ut Fotrør-O i Bamble.

– I første omgang skal vi levere 90 meter Fotrør – i DN 1000, forklarer Vagle.
Rørene med innebygget fundament skal benyttes på en overvannsledning. Området hvor veien bygges består hovedsakelig av fjell. Ved å benytte rørene med innebygget fundament ligger det an til at entreprenøren kan slippe å kjøre til noe særlig med masse i det hele tatt.


– Dette er et prøveprosjekt. Men vi har gode erfaringer fra andre Fotrør-leveranser, blant annet i Klepp, hvor entreprenøren sparte enda mer enn de optimistiske anslagene de laget på forhånd, forklarer hun.

På Klepp monterer entreprenørene Fotrørene i dimensjonene fra DN 1200 og nedover med Pipelifter. Da klarer de seg med en håndmann, og da kan en virkelig begynne å snakke om sparte ressurser.

– De skal bruke Pipelifter i Bamble også. Dette blir bra, jeg gleder meg virkelig til leggingen begynner! sier Silje.

Bildet er av et overvannsprosjekt på Åkra på Karmøy, hvor Fotrør-V ble redningen i et ekstremt utfordrende område med noe fjell, men i all hovedsak ukomprimerbar sand.