Bannerbilde

Skadeforebygging i veien

Skadeforebygging i veien

Tvers gjennom et byggefelt skal Hå kommune legge en overvannsledning som avsluttes med ig-rør DN 2000. Arbeidet vil pågå rett i eiendomsgrensene på begge sidene av veien. I prosjektet benyttes også nyutviklede fotrør på DN 2000.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Fotrør-O ig-rør armert falsrør

– Vi må utvide kapasiteten på overvannsledning, forklarer avdelingsingeniør Henning Kristensen fra kommunen.

Han ser ut over et byggefelt i det sørvestre hjørnet av Vigrestad sentrum. Hus og hager ligger tett i tett i det etablerte boligområdet, hvor anleggsfolkene nå har begynt å jobbe seg innover. Der skal de i første omgang montere 150 meter DN2000 rør.

Skadeforebyggende

Hele prosjektet vil pågå i noen år fremover. Kapasitetshevingen var allerede planlagt før flommen i august 2014, men denne bekrefte avgjort viktigheten av å prioritere arbeidet.

Den oppgraderte ledningen skal lede overvannet fra byggefeltet under Rundevegen, og noen hundre meter frem til Vollbekken på et jorde noen hundre meter vest fra denne. I bekken er det gjort omfattende utbedringstiltak i overvannsledningens nedslagsfelt. Vollbekken er utvidet, steinsatt og senket med noe meter. Dette har både gjort bekken mer robust, og økt kapasiteten.

Den største spesialkummen som ble montert på prosjektet har hovedløp på DN 2000 tvers gjennom, med sideløp på DN 1200. Kummen veier 26 tonn og ble heist på plass og montert helt uten noen problemer, etter anvisninger fra vår prosjektkoordinator Oddgeir Tjessem.

Godt rustet

Arbeidet gjennom byggefeltet blir omfattende.

– Kapasiteten på ledningen er rett og slett ikke stor nok, og spesielt ikke i forhold til kommende værutfordringer. Samtidig bygger vi om selve veibanen. Ved kraftig regnvær har kjørebanen i alle år ledet overvann inn i private eiendommer, forklarer han.

Nå etableres veien som en V-formet flomvei. Dette gir økt volum, noe som i seg selv redusere faren for skade ved flomhendelser. I tillegg reduseres faren for at vann skal trenge inn på eiendommene, fordi det samles i veibanen.

– Med en overvannsledning på DN2000 under veien i tillegg, skulle dette i sum gjøre oss godt rustet før neste flom, sier Henning Kristensen.

Utfordrende graving

Gjennom byggefeltet blir grøften bred og dyp. De må ned til 6 meter, og graver hovedsakelig i leirjord. På grunn av veibanens bredde må de gå tett innpå private eiendommer gjennom hele byggefeltet. For å gjøre grøften så smal som mulig, benyttes grøftekasser. Dette øker i tillegg sikkerheten til arbeiderne.

I slutten av oktober 2016 var arbeidene kommet inn til første kvartalet i byggefeltet, hvor vi står ved en kum på DN 2000 x DN 1600, med DN 1200 på sideløpet.

I grunnen på sørsiden av hovedveien ligger en kum med DN2000 tvers gjennom, med et sideløp på DN 1200. Den kummen veier 26 tonn.

– Både frakten og montasjen gikk helt greit. Oddgeir Tjessem hos Skjæveland gav oss god informasjon på forhånd, blant annet om om høyde fra bunn innløp til underkant av kummen. Vi planerte ut på riktig høyde og benyttet mobilkran for å heise den på plass. Med dyktige arbeidsfolk og en god kran, så går ting fantastisk greit, sier Vatland overbevisende.

Tester nye rør

Erfaringsmessig kan det være utfordrende å få komprimert godt nok under sirkulære rør av de største Fotrør DN 2000. Disse er nyutviklet hos Skjæveland, og benyttes for første gang nettopp på dette prosjektet.  dimensjonene, og kun en liten del av bunnen på rørene hviler på forhåndskomprimerte masser. Skjæveland har som et forsøk utviklet og produsert DN2000 rør med fot. Disse fotrørene veier 8 tonn, og det er montert fotrør både før og etter den største kummen.

– Komprimeringen er en utfordring med sirkulære rør, vi får en helt annen flate å hvile rørene på med fotrør. Selve montasjen av gikk veldig bra. Vi etablerte et solid «gulv» som vi satte rørene ned på. Når rørene hviler på et fundament som allerede er pakket og klart, har en ikke det samme pakkebehovet, beskriver Vatland.

Prosjektfakta:

Den eksisterende overvannsledningen gjennom byggefeltet erstattes med en som starter som DN 800 helt øverst i byggefeltet, og gradvis trappes opp til den avsluttes med 150 meter DN 2000 helt nederst ved påslippet i Vollbekken.


En av spesialkummene til overvannsprosjektet. Denne veier 16 tonn, og har hovedløp på DN 2000 X DN 1600, med sideløp på 1200.

Fra montasjen av overvannskummen på 16 tonn.