Bannerbilde

Tøffe tall i Tellnes vindpark

Tøffe tall i Tellnes vindpark

I Tellnes i Sokndal ligger bergverket Titania A/S. Selskapet står for ti prosent av verdens ilmenittproduksjon. Råstoffet henter de ut fra verdens største ilmenittforekomst, med reserver på 400 millioner tonn.

Alt er imponerende stort i Tellnes. Det blir også vindparken som Stangeland Maskin har totalentreprise på.

Tellnes vindpark skal romme 50 vindmøller, fordelt på tre områder. Noen står så tett som med 500 meters mellomrom, andre med kilometer avstand. I alt bygger Stangeland Maskin 4 mil vei, fordelt på hovedveier og avstikkerne til møllene.

Heftig fremdrift

Stangeland Maskin bygger 40 kilometer vei og vi leverer alt av stikkrenner. I noen tilfeller benyttes veier etablert av Titania. Et areal Titania allerede har etablert, med størrelse som en stor småflyplass, skal benyttes til mellomlagring av de like i underkant av 100 meter høye møllene. Men veibyggingen Stangeland Maskin utfører er heftig nok. De startet arbeidet i sommer. Da reiste de en innholdsrik brakkelandsby, samtidig som de begynte å bygge på veiene. 70 personer arbeidet på prosjektet, de fleste bor i brakker. Innen 5. mai skal Stangeland Maskin alt være ferdig, da har de etablert veiene, kabelgrøftene og oppstillingsplassene.


Tempo og terreng

Massene til veibyggingen produseres på plassen. De skal fylle 1 000 000 kubikkmeter steinmasser. Nå har de allerede knust tilstrekkelige mengder pukk til at de kunne demontere knuseverket. Det som sprenges ut heretter blir brukt som det er i de store fyllingene. De er opp til 20 meter høye, noen av dem blir skikkelig lange i tillegg.

Stangeland Maskins prosjektleder Per Svensen i brakkelandsbyen på Tellnes. Skjæveland er leverandør av stikkrennene, som blir i dimensjoner fra DN 400 til DN 1600. Prosjektleder Per Svensen hos Stangeland Maskin er fornøyd med både produktene og leverandøren.

Hva er utfordringene?

– Det er tempoet og terrenget. Området er så kronglete at det rett og slett er fort gjort å kjøre seg vekk. Derfor har vi merket alle veiene tydelig, i tillegg må alle som skal inn i området registreres. Vi må til en hver tid ha full kontroll på hvem som er på innsiden her, forklarer anleggslederen.

Noen prosjekt kan være utfordrende å beskrive, hvor mye arbeid er 40 kilometer med veibygging for eksempel?

Stangeland Maskin AS skal spreng ut 600 000 kubikk fjell. Til det går det med 6 tonn sprengstoff, daglig. Til dagen bruker de også, i gjennomsnitt, 10 000 liter diesel. Det blir noen kilometer vei av slikt.