Bannerbilde

Alma regnbed

 • Regnbed; effektiv disposisjon av overvann

  Regnbed; effektiv disposisjon av overvann

  Regnbed er beplantede forsenkninger i terrenget, for disponering av overvann. Nedbør fra bygg og faste dekker kan ledes til regnbed, hvor det forbrukes, tidsforsinkes og renses. Fra regnbed kan overskytende vann infiltreres til grunnen eller ledes videre til overvannsnett.

  Les mer
 • Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

  Alma Regnbed plassert i infiltrerende areal

  Vårt prefabrikkerte regnbed av betong, Alma, har god og dokumentert kapasitet, bidrar til effektiv overvanndisponering og renser overflatevannet. Se hva som skjer når Alma plasseres i et infiltrerende areal.

  Les mer
 • Læring og regnbed

  Læring og regnbed

  Anleggsgartner-faget har bestått av en grønn sektor og en grå. Nå inkluderes også den blå: overvannsdisponering. Hva kan du om regnbed?

  Les mer
 • Sporveien AS tar ansvar med regnbed

  Sporveien AS tar ansvar med regnbed

  I forbindelse med oppgradering og kapasitetsutvidelse av Holte Base, installerer Oslo Sporveier prefabrikkerte regnbed av typen Alma fra Skjæveland Cementstøperi. Disse ivaretar overvann fra taknedløpene.

  Les mer
 • Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

  Spesialkonstruert vekstmedium i regnbedene

  Forutsetning for at regnbed skal håndtere overvann på en effektiv måte, er at massen har tilstrekkelige drenerende egenskaper. Samtidig må vekstmediet være tett nok til å danne et godt utgangspunkt for plantevekst.

  Les mer