Bannerbilde

Avatius lar nedbøren komme til nytte

Nå monteres den første treplantekummen ved Rådhuset i Sandnes. Det får både en praktisk og en symbolsk betydning.

Skjævelands største betongbaserte løsning for grønn trivsel, i kombinasjon med lokal overvannshåndtering, heter Avatius. Det står for: «Automatisk Vanning Av Trær I Urbane Strøk.»

Sandnes kommune bygger nytt rådhus, plassert i havneområdet – i selve indrefileten av sentrum. Mellom Rådhuset og det nye bygget Havnespeilet, monteres nå Skjævelands nyutviklede løsning Avatius. En treplantekum med LOD-løsning.

Enkelt prinsipp

Takvannet fra Rådhuset skal ledes ned i en infiltrasjonskum, som danner et vannreservoar. Denne kummen har et overløp, slik at overskuddsvann om nødvendig vil slippe ut og infiltreres i grunnen. Selve treplantekummen plasseres i tilknytning til denne, og så forbindes de to kummene med et tilførselsrør og et lufterør.

Avatius er enda en ny Skjæveland løsning basert på velkjente produkt og en praktisk tilnærming.

Krav om LOD

Fra Sandnes kommune har Odd Arne Vagle, ved teknisk avdeling, deltatt i forarbeidene. Terje Børsheim, lOdd Arne Vagle fotografert da arbeidet startet i Havneparken. andskapsarkitekt ved arkitektfirmaet Aros i Sandnes, har utarbeidet utomhusplanen for Rådhuset, inkludert detaljer knyttet til utformingen i forbindelse med treplantekummen.

– Områdeplanen stiller krav om at det i prinsippet ikke skal være overvannsledninger her, og at alt overvann skal håndteres via LOD. Det er viktig å finne alternativer til å la alt vannet renne rett i bakken. Her disponeres nedbøren i plantekasser hvor vannet kan få gjøre nytte for seg, beskriver Odd Arne Vagle.


Vakker symbolikk

– Men dette er ikke mange meter fra sjøkanten. Dere kunne latt nedbøren renne rett i fjorden.
– Ja, det er en innvending jeg har fått før. Men vi har krav om lokal overvannsdisponering her, og hvor skal vi la grensen gå? Det er dessuten allerede infiltrasjon i promenaden, og den ligger enda nærmere sjøen. I tillegg handler dette om å ta ansvar for å ta i bruk nye løsninger. Her er vi opptatt av å ivareta takvannet som en ressurs, understreker han.

Sandnes kommune var tidlig ute med å delta i utviklingen av nye, trygge og effektive LOD-løsninger, og har flere prosjekter sentralt i sentrum. Det er mye god symbolikk i å montere en treplantekum hvor nedbøren fra det nye Rådhustaket benyttes til å vanne et voksende, vakkert tre.
– Så sant det er mulig skal vi legge noe ekstra i overvannsdisponeringen. Vi skal ha en bevisst holdning til at vann er en ressurs som skal brukes så sant det er anledning til det. Også derfor er det flott å kunne gjøre dette ved Rådhuset, understreker Vagle.

Geir Lillebø følger opp montasjen av Avatius ved Rådhuset. Legg merke til Qmax Storm-rørene som er montert under dekket til venstre. Rådhuset til venstre og Havnespeilet til høyre. Langs havnespeilet ligger et permeabelt dekke av Gangbane Dren, samt Qmax -Storm.