Bannerbilde

Nok en bekk i Box Culvert

Nok en bekk i Box Culvert

Stor vannføring kombinert med høydebegrensing er en langt mindre utfordring etter at Skjæveland lanserte Box Culvert. Heldigvis.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Box Culvert

Grunnarbeidene i Kleivane startet i 2012. Utbyggingsområdet mellom turparadisene Ragnhildnuten og Melshei i Sandnes er planlagt med over 500 boenheter, fordelt på leiligheter og rekkehus. Her blir det masse barnefamilier, og infrastruktur tilpasset myke trafikanter.

Grunn-Service As har montert et strekk Box Culvert i Kleivane. Bekken til venstre drenerer hele byggefeltet, og skal ledes inn i kulverten.

Vannføring i bredden

Nå opparbeider Grunn-Service AS hovedatkomsten til byggefeltet. Nede i dalsøkket skal feltets gang- og sykkelsti legges i kulvert under hovedvegen. Da må den ikke bare krysse hovedvegen, men også bekken som drenerer hele utbyggingsområdet og fjell rundt dette.

- Monteringen av Box Culvert gikk enklere enn ventet, sa driftsleder Geir Fjetland. – Her ble det et problem med høyden. Derfor legges bekken inn i Box Culvert, forklarer Geir Fjetland, som er driftsleder hos Grunn-Service AS.

Skjævelands Box Culvert elementer kan monteres både vertikalt og horisontalt. Den rektangulære formen gir optimal arealutnyttelse, derfor er vannførings-kapasiteten betydelig hevet sammenlignet med sirkulære rør i samme høyde. Elementene er også utformet for å ivareta kurvatur i alle retninger, noe som var avgjørende også for omleggingen av Stangelandsåna like utenfor sentrum i Sandnes. Det prosjektet startet for om lag to år siden, og er nylig avsluttet.


Monteringsvennlig

Monteringen av i overkant 40 elementer, tilsammen 77 meter, tok noen få uker. Fordi bekken skal bukte seg oppover er det benyttet både rette element og Box Culvert-element med kurve. Dette er blant Skjævelands standardutvalg. Fullstendig oversikt over Box Culvert finner du her. Elementene varierer mellom halvannen og to-meters lengder. Forut for arbeidet la Grunn-Service bekken i et midlertidig løp.

– Hvordan har arbeidet gått?
– Det har gått godt. Det er det ingen tvil om. Monteringen av Box Culvert har vært lett, det er mye enklere enn vi hadde trodd, forklarer Fjetland.

– Men bekken er ikke lagt i ett rett strekk?
– Nei, den går i sving. Det har likevel fungert utrolig godt å etablere fundament og lø elementene oppover, svarer han.

Montasjearbeidet lettes ved at Box Culvert-elementene monteres innenfra. Det hever også sikkerheten i grøfta.

Illustrasjonen viser hvorfor Box Culvert var ideelt i Kleivane. Bekken legges i rør under hovedvegen, samtidig opparbeides en gang- og sykkelsti under vegen. Fordi Box Culvert kan ta vannføringen ut i bredden går dette.