Bannerbilde

Effektiv sedimentering

Effektiv sedimentering

Skjæveland har lansert en forenklet, standardisert løsning for trygge og effektive fordrøyningsmagasin, spesielt tilrettelagt for sedimentering og sikker drift.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Fordrøyningsmagasin standard

Prinsippet for fordrøyningsmagasin er såre enkelt: Etabler en form for magasin med stor kapasitet og led vannet dit. I fordrøyningsmagasinet holdes vannet tilbake, og derfra slippes det ut i kontrollert tempo og mengder. Slik forebygges flomskader.

En betydelig utfordring ved fordrøyning er sedimentering. Når store mengder overvann har høgt tempo, drar det med seg store og små partikler. Alle typer fordrøyningsmagasin vil over tid ta i mot betydelige mengder løsmasse. Dersom dette ikke ivaretas, reduseres fordrøynings-kapasiteten. I verste fall videreføres sedimentene til kommunalt nett.

Fordrøyningsmagasin som består av betongrør store nok til å gå oppreist i, er tilgjengelige for sikker drift. Ved behov kan de både slamsuges og spyles.

RENE RØRSTREKK

I betongrørbaserte fordrøyningsmagasin har overvannet til nå lagt igjen smuss i hele rørstrekkene. Det blir det slutt på. I dette standardiserte fordrøynings-magasinet Skjæveland Cementstøperi har utviklet, ledes overvannet først til en endekum med innebygget sandfang for sedimentering.
Standardiserte fordrøyningsmagasin kan som vanlig etableres med ett, to, tre, eller flere løp, alt etter behovet lokalt.

SENTRALT INNLØPSKAMMER

Ved normale nedbørssituasjoner ledes vannet inn i kammer 1 og derfra videre til kammer 2 og 3 (Se illustrasjon) for ytterligere sedimentering. Til slutt ledes vannet ut igjen via utløpet.
Dette gir to soleklare fordeler: All sedimentering foregår i sandfanget i endekummene, uten å belaste selve hovedmagasinet. Det er betydelig enklere å slamsuge sandfangkummer enn det er å slamsuge hele rørstrekkene. Og fordi selve fordrøyningsmagasinet ikke normalt er i bruk, bevares vannlagringskapasiteten i rørstrekkene i sin helhet. Det gir maksimal kapasitet når monsterregnet kommer.

BEVARER FLEKSIBILITETEN

Kapasiteten på standardmodellen kan selvfølgelig tilpasses det enkelte prosjektet, ved å bruke flere eller færre betongrør, eventuelt endre dimensjonen på rørene.
Spyling og slamtømming er vesentlige faktorer for vedlikeholdet. Dette skal kunne gjennomføres på en enkel måte, og det er her endeseksjonen kommer inn i bildet. På denne standardmodellen er det bare å gå ned i endeseksjonen. Der er det gulv, og god plass både til å stå oppreist og å arbeide ideelt.

BØR BLI NORM

– Bruken av fordrøyningsmagasin basert på store betongrør vil fortsette å øke i takt med nedbørsøkningen og stadig strengere krav fra kommunene knyttet til enkelt vedlikehold. Vår standardisering av disse effektiviserer driften og forenkler vedlikeholdet. Målet vårt er at vi skal bli leveringsdyktige på kort varsel, forklarer daglig leder Aage Gjesdal.
På sikt ønsker Skjæveland Cementstøperi at standardløsningen bedriften har utviklet skal inn i VA-normene til kommunene.


Skjævelands standardiserte og effektive fordrøyningsmagasin.