Bannerbilde

Fordrøyningsmagasin på DN 2400

Fordrøyningsmagasin på DN 2400

Ønsker du mer informasjon om montasjen av Skjævelands største fordrøyningsmagasin? Br. Thorkildsen monterte to fordrøyningsmagasin i ett byggefelt på Orstad høsten 2015. Det største er ig-rør DN 2400.

Eureka besøker anlegget noen dager før åpningen og ble tatt vel i mot av bas Geir Larsen.

Dette første byggefeltet, Orstad Utsyn, skal romme om lag 300 boenheter. Det ligger sentrumsnært og solrikt, og blir etablert i et småkupert terreng, i hovedsak på gammel utmark. Br. Thorkildsen har ansvaret for alt grunnarbeidet, inkludert hovedvei, stikkveier, vann og avløp.

– Vi skal langt innover i heia, forteller Larsen og peker ivrig østover, og opp.

Tidsforsinker

Overvann er et høyaktuelt tema også her. I bunnen av utmarksområdet renner en livlig bekk. I alle år har regnvannet i området sildret til dels ned i grunnen, til dels ned i bekken. Når byggefeltet opparbeides med store arealer faste dekker og overvannet samles opp, må det tidsforsinkes før det slippes i bekken.

Byggefeltet hvor Br. Thorkildsen har montert Skjævelands fordrøyningsmagasin ligger ved et vakkert kulturområde.Br. Thorkildsen har allerede etablert ett fordrøyningsmagasin. Det består av ig-rør som er DN 2400, innvendig.
– Rørene er så høye som en god etasje. Når du står inni de, opplever du virkelig hvor veldige de er, forteller basen.

Magasinet er totalt 50 meter langt. ig-rørene som fordrøyningsmagasinet består av, er 1,5 m lange.
– Normalt er overvannsrør 2 meter lange. Disse veier 8 tonn, så det holder at de er halvannen meter, sier Geir Larsen med et smil. Og forsikrer at montasjen gikk strålende.


Jekket rørene

Magasinet skulle etableres i et område med ustabil grunn. Derfor har entreprenøren erstattet den opprinnelige morenemassen med et solid fundament av sprengt stein.

– Vi grov oss så langt ned, at da vi etablerte magasinet lå det så å si i flukt med bakken, beskriver han.

Br. Thorkelsen monterer Skjævelands fordrøyningsmagasin DN 2400 i byggefeltet på Orstad.Til montasjen benyttet entreprenøren kjettinger og en 40 tonns gravemaskin. På innsiden av rørene har Skjæveland støpt inn løfteanker. Ved å hekte kjetting på disse og benytte jekk, trekkes elementene sammen.

– For oss har det vært helt nytt å montere rør i denne dimensjonen. Heldigvis har Skjæveland, ved både Oddgeir Tjessem og Geir Lillebø, vært svært tilgjengelige og behjelpelige. Bruken av løfteanker var veldig gjennomtenkt av dem og forenklet arbeidet mye for oss. Først senket vi rørene ved bruk av løfteanker og kjetting, så jekket vi dem sammen ved bruk av jekketalje. Det hele gikk virkelig greit.


Og ett lite

– Ingen utfordringer?

– Jo, regnvær og morenemasse er som regel utfordrende, men noe skal det jo være. Det avgjørende er at dette var greie rør å arbeide med, og vi setter virkelig pris på at vi fikk såpass støtte av Skjæveland. I begynnelsen var de også med på å organisere og legge til rette for oss. Det at de ikke bare var her, lempet av røra og forsvant, har vært godt, understreker Geir Larsen.

Til fordrøyningsmagasinet kommer overvannet fra tre ulike retninger inn i en kum ved innløpet. Derfra ledes det inn i fordrøyningsmagasinet hvor vannet tidsforsinkes, og så slippes det kontrollert ut i riktig mengde via et virvelkammer, til den gamle bekken.

I tillegg til fordrøyningsmagasinet av DN 2400 ig-rør skal det monteres ett til, noe høyere oppe. Dette blir ”bare” av DN 1600 rør.

Br. Thorkelsen har alt grunnarbeidet på det nye byggefeltet på Orstad. Her kommer med tiden 300 boenheter.