Bannerbilde

Haualand nord: Fordrøyningsmagasin

Haualand nord: Fordrøyningsmagasin

Fordrøyningsmagasin av betongrør kan i praksis bygges for å tidsforsinke så mye vann som en kan tenke seg. Samtidig skal de være trygge og enkle å drifte.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Fordrøyningsmagasin standard

Skjævelands nye, standardiserte fordrøyningsmagasin imøtekommer alle relevante behov.

En utfordring ved tidsforsinkelse av overvann, og overvannshåndtering generelt, er tilsmussning av systemet.

I Skjævelands fordrøyningsmagasin ledes overvannet gjennom sandfangkummer før det går videre inn i selve magasinet. Dette forebygger tilsmussing av selve rørmagasinet, kapasiteten opprettholdes og rengjøringen forenkles betydelig.
Som det fremgår av tegningen er utløpet fra magasinet i en utløpskum. I denne er det plassert en mengderegulator, et virvelkammer. I enkelte tilfeller kan inn- og utløp plasseres i samme kum. Dette sparer inn en kum, samt areal.

Fordrøyningsmagasin av betong kan i praksis settes sammen på et utall ulike måter. Det er som Lego, alle bitene passer sammen og variasjonsmulighetene er uendelige. Dette er en klar fordel, hvert anlegg kan tilpasses den enkelte lokasjonen på en optimal måte.
Samtidig er skreddersøm tidskrevende. Derfor har Skjæveland laget en mal som fungerer uansett, og så utformes hvert enkelt anlegg innenfor rammene av malen. Det sparer tid til planlegging. I tillegg er alle delene lagervarer, slik at anlegget kan leveres på kort varsel.

Røret heises på plass. Her jekkes rørene sammen.

Fordrøyningsmagasinet består av fem strenger, koblet til en inntakskum.

Bilder fra et byggefeltprosjekt


Risa AS fikk kontrakten på å bygge infrastrukturen til Haualand Nord i Sandnes kommune. Arbeidet omfattet alt av VA-anlegg, veier, kabelanlegg og lekeplasser.
I den leirholdige grunnen ble det nødvendig å etablere et betydelig fordrøyningsmagasin av betong, for å tidsforsinke nedbøren. Rørene som er benyttet er DN 1400.
Dimensjon AS har utformet løsningene og fordrøyningsmagasinet fra Skjæveland ble montert på forsommeren 2015.


Detaljtegning fordrøyningsmagasin på Haualand Nord