Bannerbilde

Kort-fakta: Qmax Storm

Kort-fakta: Qmax Storm

Qmax Storm er et nytt avrenningssystem fra Skjæveland. Fordelene er mange:

Qmax Storm har en innvendig eggform, som gir effektiv selvrens også ved lav vannføring.
Bredden øverst i røret gir høy vannføringskapasitet.
Eggformen gir ekstra styrke. Derfor tillates Qmax Storm lagt med helt ned til kun 200 mm. overdekning.
Åpninger i toppen leder overvannet direkte ned i elementene). Ristene monteres i hvert element, eller sjeldnere. Mellom ristene ledes vannet via heller med V-formede renner.


HØYDEJUSTERING

En av våre ristforhøyere av betong. Vi leverer også en teleskopforhøyer av støpejern. For effektiv og korrekt høydejustering har vi utviklet fire ulike ristforhøyere i betong, fra 150 mm, via 300 mm, 450 mm til 600 mm. Disse plasseres som vist på illustrasjonene.

Qmax-ristene leveres i to ulike vaianter, en beregnet for belegningsstein/fast belegg, og en for asfalt. Begge er i støypejern og tåler 90 tonns belastning.

Benytt limemørtel i overgangen mellom Qmax Storm og betong-ristforhøyeren.

For full oversikt over hele Qmax Storm sortimentet, les mer her.


FAKTA QMAX STORM

Ny effektiv, trygg og komplett overvannsløsning! Det nye totalkonseptet for effektiv mottak av overvann fra veier og andre arealer med faste dekker. En lukket flomvei med stor vannførings- og selvrensingskapasitet, også ved lite eller manglende fall. Godstykkelsen, i kombinasjon med rørets ”eggform,” gir så stor styrke at røret kan monteres med alt fra 0,2 meter overdekning til 12 meter overdekning. Systemet er tilpasset 90 T belastning, og er derfor velegnet også på flyplasser, terminaler og havneområder. Rister i teleskoptisk utførelse monteres direkte på Qmax Storm-røret med innbyrdes avstand etter eget ønske/behov. Mellom ristene legges det ”renneheller” som leder vannet til den nærmeste risten. Rammene leveres i utførelse for henholdsvis asfalterte eller steinbelagte arealer. Kombinert inspeksjons- og sandfangkummer er plassert direkte på ledningen. Det sikrer trygg og effektiv drift.