Bannerbilde

Nye, innovative løsninger i Lyngdal sentrum

Nye, innovative løsninger i Lyngdal sentrum

Basert på prinsippet om å håndtere mest mulig av overvannet lokalt, oppgraderes for tiden Lyngdal sentrum. De helhetlige overvannsløsningene inkluderer en trygg flomvei og infiltrasjon.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm
Oppgraderingen i Lyngdal skal i tillegg være funksjonel, tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner og ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet.

Lukket flomvei og infiltrasjon

Oppgraderingsprosjektet ble igangsatt i 2016. Prosjekt Gruppen AS ble engasjert som byggeleder. Storm Aqua ble engasjert av Lyngdal Markedsforening for å ivareta håndtering av overvannet og samtidig foreslå hvordan oppgraderingen kunne foregå i praksis. Storm Aqua på sin side engasjerte COWI for å gjennomføre det arkitektoniske designet, og foreta detaljprosjekteringen. Prosjektet skal være ferdig i november 2016.
Løsningene i sentrum innebærer bruk av Qmax Storm som lukket flomvei og infiltrasjon via permeable dekker, med betongheller som i tillegg reduserer NOx (!). Les mer her, på hjemmesiden til vårt søsterselskap Storm Aqua.