Bannerbilde

Nye slukløsninger for Qmax Storm

Nye slukløsninger for Qmax Storm

Velg mellom tre ulike innløpsløsninger for Qmax Storm. Kjeftsluk og kuppelrist lanseres nå.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Qmax Stormkan monteres i tett eller permeabelt dekke,  i grøft og under kantsten, i overgangen mellom kjørebane og fortau.

Innløpselementene monteres direkte på Qmax Storm rørene, med innbyrdes avstand etter behov. I faste eller permeable dekker legges renneheller som leder vannet til den nærmeste nedløpsrist. Slukristene leveres for asfalterte eller steinbelagte arealer.

Overvannet ledes inn i Qmax Storm rørene via nedløpsrist, kjeftsluk eller kuppelrist. Overvannssystemet kan trygt monteres grunt.