Bannerbilde

Qmax Storm kan trygt legges grunt

Qmax Storm kan trygt legges grunt

Ved å benytte Qmax Storm kan en trygt legge nye overvannsledninger nær overflaten, over gamle eksisterende fellesledninger eller dyptliggende overvannsledninger som tidvis kan være dykket under høy sjøvannstand.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Qmax Storm

Skjævelands Qmax Storm drenerer effektivt og sikkert vekk overvann fra faste og permeable dekker. Elementet har egg-formet profil, noe som gir effektiv selvrensen også ved lav vannføring. Samtidig sikrer bredden øverst høy vannføringskapasitet.

Her er en artikkel som beskriver de grunnleggende prinsippene ved Qmax Storm.

Erfaringer fra utviklingsprosjekt i Sandnes viser at en trygt kan legge overvannsavrenningen i frostsonen i overflaten. Det eggformede røret tar med seg finstoffene.

Under de V-formede hellene til venstre ligger et strekk Qmax Storm. Bildet er fra Havneparken i Sandnes kommune. I dekket er det brukt permeabel belsgningsstein, Gangbane Dren, fra Multiblokk.

Trippelløsning mot overvann

Utviklingsprosjekt i Sandnes har tatt utgangspunkt i gågater og små gater, samt plasser i byområder. Det er utviklet løsninger som kombinerer tre ulike prinsipper for overvannshåndtering. Trippelløsningen, som den godt kan kalles, inneholder både forebygging og beredskap. Løsningen imøtekommer alle de tre nivåene i Norsk Vanns strategi for overvannshåndtering:

1: Overvannet infiltreres lokalt gjennom infiltrasjonskummer eller løsninger ut i veikroppen som tåler det norske klimaet.

2: Rørsystemet har et betydelig fordrøyningsvolum i overvannsrøret.

3: Som beredskap for den helt ekstreme nedbøren kan overskuddsvann forbli på overflaten og ledes bort i en flomvei på overflaten på den laveste delen av veiprofilen.

Gjennom utviklingsprosjekt i Sandnes er det demonstrert at denne løsningen fungerer utmerket i bygatene og i gågater.