Bannerbilde

Alma: Montasje og muligheter

Alma: Montasje og muligheter

Alma, vår treplanteløsning for gaterom og parkanlegg, er oppgradert. Trebeskytteren leveres nå i rustfri utførelse. Som alternativ kan den leveres med støpejernbeskytter, eventuelt med beskyttelse av treverk.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Alma, betongdel Alma tilbehør

Alma er en komplett treplanteløsning for gaterom og parkanlegg, og består av en helstøpt treplantekum, et lokk over denne og trebeskytter. Alma er beregnet for uteområder med fast dekke, for eksempel miljøgater, gatetun, sykkel- og gangstier, parkanlegg og parkeringsplasser. Alma gir gode vekstbetingelser samtidig som den forhindrer setningsskader i gatelegemet.

Enkel montering og få deler gjør arbeidet både raskere og rimeligere. Alma har enkle linjer og passer inn i alle miljø.Som alternativ til støperisten øverst har vi utviklet et betonglokk, med ”vannrenner” i. Disse rennene leder overflatevann ned i kummen. Med det er Alma blitt en del av et helhetlig og funksjonelt system for overvannshåndtering.

Alma produseres i tre typer (se illustrasjonen nedenfor). Type 2 og Type 3 kan utvides i høyden.


Prosedyre ved montering av støpejernristen på Alma Treplantekum
Etter at betongdelen er montert i korrekt høyde (ca. 50mm under ferdig belegg), legges det et lag med jordfuktig mørtel (ingen krav til kvalitet) på toppen, rundt hele betongkanten. Støpejernristen løftes på plass over mørtelen. Risten bankes ned til riktig høyde med egnet redskap.