Bannerbilde

Treplantekummer for bedre miljø

Treplantekummer for bedre miljø

Ålgård sentrum er oppgradert med ny infrastruktur både under og over bakken. Kommunen ønsker et frodig og fargerikt uttrykk, og har valgt å bruke treplantekummer fra Skjæveland for å heve miljøet ved å gi gode vekstvilkår til trær og småplanter. Disse ble spesialformet for økt funksjonalitet.

En utfordring har vært å få nok volum til vekstmediet i kassene, fordi det ofte er begrensninger på størrelsen i overflaten.

På Ålgård skulle treplantekummene plasseres i gang- og sykkelareal. Skjæveland utformet en treplantekum med skrå topp.

Bjelland AS monterte de 73 treplantekummene.I hoveddelen av treplantekummene opprettholdes volumet, samtidig kan sykkel- og gangstien om ønskelig delvis legges inn over kanten av kummene. Skjæveland leverte i alt 73 treplantekummer til Ny sentrumsgate Ålgård, disse ble montert av Bjelland AS.

Kummene er nå tatt inn som en del av Skjævelands ordinære sortiment. Fordelen med kummene er blant annet det betydelige jord-volumet kombinert med en smal lysåpning.


Treplantekum type Ålgård

Treplantekum type Ålgård