Bannerbilde

SeaCult; betongelement for optimal beskyttelse

SeaCult; betongelement for optimal beskyttelse

SeaCult sjøkabelbeskyttelsessystem er et skreddersydd, miljøvennlig skallsystem av betong, som kan brukes i ulike havbunnsmiljøer, i elver og vann.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

I motsetning til andre systemer er ikke betongskallene i direkte kontakt med kabelen eller røret, noe som gir en større grad av støtbeskyttelse. Systemet er et økonomisk alternativ til bruk av madrasser eller steininstallasjon. Det minimerer erosjon av havbunnen, og danner habitat for marin fauna. Betongelementene har kompakt design, høy styrke og er lette. Samtidig har de en futforming som gjør at funksjonaliteten og stabiliteten bevares, slik at beskyttelsen opprettholdes.

SeaCult er utformet for å beskytte rør og kabler, som telekommunikasjons- og strømkabler, vann-, gass- og oljeledninger, med mer. De er ideelle i både grunt og dypt vann, i tidevannssonene, fjorder, elver og innsjøer. Installasjonen gjennomføres med kran eller dykkere, eller med ROV på dypere vann-nivå.

Bilder beskriver bedre enn tusen ord. For å vise utforming, montasje og effekt, har vi filmet og fotografert SeaCult på land. Se her;

Montering av Sea Cult før krasjtesting på land. Kontaineren klargjøres for krasjtesting.

Inn under Sea Cult elementene ledges ett brett egg og en flaske. Så slippes kontaineren.

Klikk her for videoen som viser hva SeaCult er god for!

Miljø- og ressursvennige

Perforering i elementene gjør at vann strømmer gjennom disse, for å kjøle ned strømførende kabler. Blant fordelene under frakt er at elementene kan stables, opp til 10 i høyden. Ved å redusere arealbruken på dekk, reduseres transporttid og -kostnad.SBS er lett gjenvinnbare og gjenbrukbare, noe som gjør produktene til en bærekraftig og miljøvennlig ressurs.

SeaCult sjøkabelbeskyttelsessystem kan om ønsket produseres kundetilpasset.

SeaCult sjøkabelbeskyttelsessystem er testet, med tester basert på NORSOK U-001 standarder for falltester og tråltester på undervannsstrukturer.

Bakgrunnen for SeaCult kan du lese om her.

Skjæveland produserer SeaCult sjøkabelbeskyttelsessystem. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Her finner du en engelsk presentasjon av Sea Cult.