Bannerbilde

Oljeutskiller: Uproblematisk høydedifferanse

Oljeutskiller: Uproblematisk høydedifferanse

Vår oljeutskiller med integrert prøvetakingskum kan, med en enkel og meget rimelig tilpassing, få minimal høydeforskjell mellom inn- og utløp.

På Betorens oljeutskiller med integrert prøvetakingskum er det 20 cm høydeforskjell mellom inn og utløp. I noen tilfeller kan dette gi en utfordring ved montasje.

Ved å montere to bend à 15 grader på utløpet, som vist på skissen, kan en heve vannspeilet i oljeutskilleren til 5 cm under innløpet.

Prøvetaking:

Vannprøver tas i prøvetakingskummen når anlegget er i drift (tilføres vann). NB! Det er 50 mm differanse mellom inn- og utløp på prøvekummen. Det må ikke tas prøver av stillestående vann i bunnen på prøvekummen. Prøvene leveres til godkjent laboratorium for analyse.

Illustrasjonen viser hvordan en kan løfte utløpet på oleutskilleren ved bruk av to bend.