Bannerbilde

Skjævelands pumpestasjon

Skjævelands pumpestasjon

Enestående forbedringer innen HMS, betydelig redusert vedlikeholdsbehov, driftsikre, effektive og varige. Vår pumpestasjon er så god at den nesten selger seg selv.

Produkter i denne artikkelen:   Pumpestasjon

I 1995 skulle Eigersund kommune etablere 15 kloakkpumpestasjoner. Vann- og avløpssjefen ved miljøavdelingen i  kommunen, Magne Torgersen, så behov for en ny type pumpestasjoner. De kommunen hadde var overhode ikke gamle, en av dem var bare 13 år, likevel lakk de allerede. I tillegg medførte de betydelige HMS problemer for driftspersonalet, de krevde svært omfattende og helsefarlig vedlikehold og luktet så vondt at de var til vesentlig sjenanse. Eigersund kommune utviklet en ny og bedre løsning i samarbeid med ITT Flygt. Pumpestasjonen fikk navnet ”Eigersundmodellen”.

I 2008 hadde kommunen behov for 25 nye stasjoner. Den opprinnelige Eigersundsmodellen hadde noen svakheter. Blant annet ønsket Magne Torgersen gå vekk fra glassfiberløsningen til betong på maskinhuset. Årsaken er at betong varer lengre, i tillegg forebygger egenvekten oppdrift samtidig som materialet demper lyd og forebygger bevegelse forårsaket av pumpene.

De første utgavene av pumpestasjonen ble plassert i Egersund kommune. I januar 2013 var en rekke kommunefolk fra Rogaland fylke på befaring for å se og lære om stasjonene. Omviser var Magne Torgersen i Partner Vannrens.I samarbeid med Skjæveland Cementstøperi utviklet han en forbedret modell. Denne pumpestasjonen vekker berettiget interesse. Magne Torgersen etablerte firmaet Partner Vannrens, som forhandler kloakkpumpestasjonene, som er solgt til en rekke kommuner.

FOR HELSEN

Visjonen for vår kloakkpumpestasjon var å utvikle en vedlikeholdsfri stasjon for det kommunale markedet. Alle stasjoner i Eigersund er koblet opp mot kommunens driftskontrollanlegg. Nå besøker operatørene stasjonene mye sjeldnere enn før, mest fordi det er greit å ha vært der og sett at alt er i orden. Stasjonene er lukt og støyfrie, langt rimeligere og bedre i drift.

– Jeg mener at Arbeidstilsynet må på banen og etter hvert forby pumpestasjoner med nedsenkbare pumper. Disse representerer en alvorlig helsefare for driftspersonellet. Alle driftsoperatørene må vaksineres regelmessig. I våre dager bør dette være unødvendig. Skal vi rolig sitte og se på at kommunale medarbeidere utsettes for kloakkgasser og ukjent mikrobiologisk påvirkning? Når kommer den første rettsaken mot anleggseierne?, spør tidligere vann- og avløpssjefen ved miljøavdelingen i Eigersund kommune, Magne Torgersen.


Nesten en hel pumpestasjon på ett lass. Pumpestasjonen er prefabrikert, og leveres ferdig til montering.

Skjævelands kloakkpumpestasjon

 • Betydelige HMS fordeler for driftsoperatørene.
 • Kraftig miljøforbedring i og rundt stasjonene.
 • Konkurransedyktig pris.
 • Lengre levetid.
 • Enkel montering.
 • Skjævelands Pumpestasjon er lukt- og gassfri, den bråker ikke og krever minimalt tilsyn.
 • Bunnseksjonen er en ideelt utformet betongkonstruksjon bygget opp av ordinære  kumringer, med topplate av betong.
 • Prefabrikkert kloakkpumpestasjon av syrefast stål.
 • Prefabrikert og komplette pumpehuse.
 • Tilnærmet vedlikeholdsfri. Automatisk vegg- og sumpvasker.
 • Dråpesmittefaren er eliminert.
 • Lave strømutgifter til oppvarming.
 • Egenvekten hindrer oppdrift.