Bannerbilde

Briljant

Hos Skjæveland har vi valgt å la Briljant erstatte alle alternative kummer innen spill- og overvann, bortsett fra når Optikum kreves. Det gir våre kunder bunnseksjoner med optimalt renneløp og silkeglatt overflate, på kort varsel. Briljant standard levers opp til kumdiameter DN 1600. Til spillvannsnettet produseres røde Briljant bunnseksjoner. Briljantfakta: Høyde og vekt blir individuelt tilpasset hver enkelt bunnseksjon. Forhold som påvirker dette er blant annet: antall sideløp, fall på hovedløp, dimensjon og rørtype på hovedløp og sideløp, utformingen av renner, f.eks. høy eller lav renne, samt fall på banketter fra kumvegg til renne. Til hver bunnseksjon følger et produktdatablad som inneholder alle relevante data.