Bannerbilde

Infiltrasjonssandfang

Infiltrasjonssandfang-kummene (IFS) fanger, forsinker, fordrøyer og flomsikrer. IFS-kummene kombinerer to funksjoner: infiltrasjon og sandfang. I Norvars prosjektrapport 144/05: "Veiledning i overvannshåndtering" er anbefalingen å benytte følgende treleddsstrategi i planlegging av overvannshåndtering: 1: Fange opp og infiltrere alt regn ved < 20 mm nedbør. 2: Forsinke og fordrøye vann ved > 20 mm og < 40 mm. 3: Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm. nedbør.