Bannerbilde

Skjæveland slukrist

Skjæveland slukrist benyttes på gamle firkantede lamellsluker, hvor det tidligere har vært brukt rektangulær rist med fast ramme. Skjæveland Slukrist har flytende ramme som sikrer trinnløs høydejustering ved reasfaltering. Dersom kjegletoppen er skadet, brukes Skjæveland dekkplate for å hindre varm asfalt i å renne ned i kummen under selve asfalteringen.