Bannerbilde

Skjæveland Teleskopring med dempering

Skjæveland Teleskopring er en varmgalvanisert justeringsring for trinnløs justering av kumlokk og slukrister. Teleskopringen hindrer skade på kjegletoppen, og forebygger at grus og asfalt faller ned i kummen i anleggsperioden. Teleskopringen sikrer full sidestabilitet, eliminerer bruk av betongjusteringsringer og forenkler fikseringen av gategods i veibanen. Monteringsanvisning for Skjæveland Teleskopring: Teleskopringen plasseres mellom lokkrammen og kjegletoppen. I anleggsperioden monteres Skjæveland Teleskopring, lokk og ramme oppå kjegletoppen. Gummipakningen under teleskopringkanten fungerer nå som beskyttelse mot knusing av kjegletoppen. Ved høydejustering fjernes lokk og ramme. Teleskopringen løftes opp i ønsket høyde (gjerne med litt overhøyde), og bærelagsmasser fylles så inntil teleskopringen, helt opp til teleskopringkanten. Pakningen skal ligge igjen nede på betongen. Det er viktig at det ikke blir luftlommer i massene. Lokk og ramme monteres så oppi teleskopringen. Kjør over lokket med komprimator, minst fire ganger. På denne måten komprimeres bærelagsmassene under teleskopringkanten, noe som er viktig for å unngå setningsskader. Så asfalteres det etter ordinære prosedyrer. Asfalten skal ligge mellom teleskopringkanten og til underkant lokkramme. Splitten i skjørtet på kumrammen kan så benyttes til å sjekke at asfaltarbeidet er kvalitetsmessig riktig utført.