Bannerbilde

Teleskopring med dempering, Skjæveland

Teleskopring med dempering, Skjæveland

Teleskopringen kan avvinkles fra 0 til 13 grader. Monteringsanvisning for Skjæveland Teleskopring: Teleskopringen plasseres mellom lokkrammen og kjegletoppen. I anleggsperioden monteres Skjæveland Teleskopring, lokk og ramme oppå kjegletoppen, Fig.1. Demperingen under teleskopringkanten fungerer nå som beskyttelse mot knusing av kjegletoppen. Ved høydejustering fjernes lokk og ramme. Teleskopringen løftes opp i ønsket høyde (gjerne med litt overhøyde), og bærelagsmasser fylles så inntil teleskopringen, helt opp til teleskopringkanten, Fig.3. Demperingen skal ligge igjen nede på betongen. Det er viktig at det ikke blir luftlommer i massene. Lokk og ramme monteres så oppi teleskopringen. Kjør over lokket med komprimator, minst re ganger. På denne måten komprimeres bærelagsmassene under teleskopringkanten, noe som er viktig for å unngå setningsskader. Deretter asfalteres det etter ordinære prosedyrer. Asfalten skal ligge mellom teleskopringkanten og til underkant lokkramme. Splitten i skjørtet på kumrammen benyttes for å sjekke at asfaltarbeidet er kvalitetsmessig riktig utført.

Teleskopring med dempering, Skjæveland
Varenummer DN innv. Høyde i mm Vekt i kg.
2186449  400 250 10
2550  400 400 20
2186446  650 250 25
2551  650 400 30
2181595  800 250 35
2552  800 400 40

Be om tilbud Skriv ut tabell

Dette produktet medgår i følgende artikler:   SC teleskopring, montasje